Zlecenie 7595032 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 z dnia 17/07/2020 CPV: 09331200-0...

   
Zamówienie 7595032 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-17
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 z dnia 17/07/2020

CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENI
A:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,4 kWp

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy min.14,4 kWp w miejscowości Brody Małe 24 k Prace montażowe obejmą:

• montaż systemowej konstrukcji wsporczej przeznaczonej do zamocowania modułów PV do dachu budynku;
• montaż modułów fotowoltaicznych;
• montaż inwerterów;
• wykonanie okablowania DC;
• wykonanie okablowania AC;
• montaż systemu monitoringu pracy instalacji i zarządzania produkcją energii (TIK);
• instalację rozdzielnicy CD;
• instalację rozdzielnicy AC;
• wykonanie instalacji uziemiającej/ odgromowej;
• wykonanie instalacji przeciwporażeniowej/ przepięciowej.
- ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – PRZEDMIAR PRAC

Główne parametry instalacji:

• moc minimalna instalacji: 14,4 kWp;
• szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji: min. 14000 kWh/rok.

Parametry modułów PV:

• fabrycznie nowe moduły o mocy min. 340 Wp każdy;
• ilość modułów: zapewniająca minimum wymaganą moc instalacji PV;
• min. 60 ogniw i min. 5 bussbar w module;
• współczynnik sprawności modułu: ηm ≥ 20%;
• współczynnik wypełnienia modułu: FF ≥ 78,00;
• klasa stosowania: A lub wyższa;
• stopień ochrony: min. IP67.
• wyłącznie dodatnia tolerancja mocy;
• waga pojedynczego modułu PV: nie więcej niż 19,2 kg;
• posiadanie przez producenta modułów ważnej gwarancji reasekuracji z tytułu niewypłacalności/ upadłości etc. na moduły PV oferowane w ramach niniejszego postępowania.

Gwarancja producenta na produkt musi obejmować wszystkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 5 lat. Liniowa gwarancja stałej mocy musi wynosić min. 25 lat, przy czym w pierwszym roku zachowanie min. 97,0% mocy początkowej, a po 25 latach min. 80,0% mocy początkowej.

Moduł PV powinien posiadać certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61215 i IEC 61730 (PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normy równoważne). Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby realizacji projektu pt.: Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TRIMEX Sp. z o. o. Przedmiot zamówienia CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,4 kWp

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy min.14,4 kWp w miejscowości Brody Małe 24 k Prace montażowe obejmą:

• montaż systemowej konstrukcji wsporczej przeznaczonej do zamocowania modułów PV do dachu budynku;
• montaż modułów fotowoltaicznych;
• montaż inwerterów;
• wykonanie okablowania DC;
• wykonanie okablowania AC;
• montaż systemu monitoringu pracy instalacji i zarządzania produkcją energii (TIK);
• instalację rozdzielnicy CD;
• instalację rozdzielnicy AC;
• wykonanie instalacji uziemiającej/ odgromowej;
• wykonanie instalacji przeciwporażeniowej/ przepięciowej.
- ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – PRZEDMIAR PRAC

Główne parametry instalacji:

• moc minimalna instalacji: 14,4 kWp;
• szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji: min. 14000 kWh/rok.

Parametry modułów PV:

• fabrycznie nowe moduły o mocy min. 340 Wp każdy;
• ilość modułów: zapewniająca minimum wymaganą moc instalacji PV;
• min. 60 ogniw i min. 5 bussbar w module;
• współczynnik sprawności modułu: ηm ≥ 20%;
• współczynnik wypełnienia modułu: FF ≥ 78,00;
• klasa stosowania: A lub wyższa;
• stopień ochrony: min. IP67.
• wyłącznie dodatnia tolerancja mocy;
• waga pojedynczego modułu PV: nie więcej niż 19,2 kg;
• posiadanie przez producenta modułów ważnej gwarancji reasekuracji z tytułu niewypłacalności/ upadłości etc. na moduły PV oferowane w ramach niniejszego postępowania.

Gwarancja producenta na produkt musi obejmować wszystkie ewentualne wady ukryte i wynosić min. 5 lat. Liniowa gwarancja stałej mocy musi wynosić min. 25 lat, przy czym w pierwszym roku zachowanie min. 97,0% mocy początkowej, a po 25 latach min. 80,0% mocy początkowej.

Moduł PV powinien posiadać certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzające pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61215 i IEC 61730 (PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normy równoważne).

Parametry inwertera:

• moc inwertera po stronie AC 15kW;
• topologia beztransformatorowa;
• moc inwertera/ inwerterów dobrana w granicach 85-115% mocy całkowitej instalacji PV;
• stopień ochrony: min. IP65;
• sprawność ≥ 97%;
• min. 5 lat gwarancji;
• wbudowane zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej;
• możliwość komunikacji przez media przewodowe lub bezprzewodowe.

PEŁEN OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z UWAGI NA WIELKOŚĆ ZNAJDUJE SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 9331200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się