Zlecenie 6520463 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPO/2019 - na dostawę porcjowego...

   
Analizuj Zlecenie 6520463 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-01-11
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPO/2019 - na dostawę porcjowego mieszalnika poziomego łopatowego.

Przedmiotem zamówienia jest dosta
wa porcjowego mieszalnika poziomego łopatowego:

1) o objętości użytkowej 1300 litrów lub więcej;
2) umożliwiający mieszanie co najmniej 1300 litrów produktów o ciężarze nasypowym 1 kg/dm3;
3) z dwoma mieszadłami szybkoobrotowymi (rozdrabniaczami);
4) z dyszą lub dyszami rozpylającymi do dozowania substancji płynnych;
5) umożliwiający mieszanie produktów stałych, jak również stałych z płynnymi;
6) wykonany ze stali nierdzewnej typu 304;
7) z narzędziami pługowymi;
8) z odpylaniem za pomocą worka filtracyjnego;
9) z pokrywą inspekcyjną w pobocznicy mieszalnika o wielkości umożliwiającej wygodne czyszczenie wnętrza mieszalnika.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

• dostawę porcjowego mieszalnika poziomego łopatowego;
• transport do miejsca instalacji na koszt Dostawcy wraz z ubezpieczeniem w transporcie;
• uruchomienie w miejscu instalacji i szkolenie personelu.

Przedmiot zamówienia musi:
• być fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny oraz gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów;
• być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• posiadać instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim.

Stosowną dokumentację w tym zakresie wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą. Cel zamówienia Marba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – jako beneficjent i realizator projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne – zaprasza do złożenia oferty na dostawę porcjowego mieszalnika poziomego łopatowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa porcjowego mieszalnika poziomego łopatowego:

1) o objętości użytkowej 1300 litrów lub więcej;
2) umożliwiający mieszanie co najmniej 1300 litrów produktów o ciężarze nasypowym 1 kg/dm3;
3) z dwoma mieszadłami szybkoobrotowymi (rozdrabniaczami);
4) z dyszą lub dyszami rozpylającymi do dozowania substancji płynnych;
5) umożliwiający mieszanie produktów stałych, jak również stałych z płynnymi;
6) wykonany ze stali nierdzewnej typu 304;
7) z narzędziami pługowymi;
8) z odpylaniem za pomocą worka filtracyjnego;
9) z pokrywą inspekcyjną w pobocznicy mieszalnika o wielkości umożliwiającej wygodne czyszczenie wnętrza mieszalnika.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

• dostawę porcjowego mieszalnika poziomego łopatowego;
• transport do miejsca instalacji na koszt Dostawcy wraz z ubezpieczeniem w transporcie;
• uruchomienie w miejscu instalacji i szkolenie personelu.

Przedmiot zamówienia musi:
• być fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny oraz gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów;
• być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• posiadać instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim.

Stosowną dokumentację w tym zakresie wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 43412000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się