Zlecenie 7494341 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POWER/1.2/WK/2019 pn. Świadczenie...

   
Analizuj Zamówienie 7494341 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-21
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POWER/1.2/WK/2019 pn. Świadczenie usług polegających na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych d
la 68 Uczestników

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 68 Uczestników, wyłonionych przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na rozwój zawodowy”. Cel zamówienia Zamówienie udziela się w celu wyłonienia wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenia zawodowe, w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, co przyczyni się do realizacji projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na rozwój zawodowy” o nr POWR.01.02.01-18-0028/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia 1. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Techniki sprzedaży” 80 h 16 osób
2. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych” 80 h 4 osoby
3. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych” 80 h 3 osoby
4. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Operator koparko-ładowarki” 134 h 4 osoby
5. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Obsługa naziemna statków powietrznych” 80 h 6 osób
6. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Operator Programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” 100 h 7 osób
7. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Alpinizm Przemysłowy” 40 h 6 osób
8. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV” 32 h 1 osoba
9. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Grafika komputerowa” 80 h 4 osoby
10. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Logistyk-spedytor” 80 h 5 osób
11. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne IP” 55 h 1 osoba
12. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Pracownik obsługi biurowej” 80 h 7 osób
13. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „TIG 141 moduł 2” 100 h 1 osoba
14. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Wózki jezdniowe podnośnikowe” 67 h 2 osoby
15. Certyfikowany kurs kończący się uzyskaniem kwalifikacji: „Spawanie gazowe” 140 h 1 osoba

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe, kursy informatyczne
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się