Zlecenie 7509984 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.1/ KURSY/RPiB/2020 - Pracownik...

   
Analizuj Zamówienie 7509984 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-01
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.1/ KURSY/RPiB/2020 - Pracownik magazynowy z obsługą kas fiskalnych i ECDL oraz Sprzedawca z obsługą
kas fiskalnych i ECDL

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje/kompetencje 2 Uczestników/czek projektu z zakresu:
a) Pracownik magazynowy z obsługą kas fiskalnych i ECDL (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, badaniami lekarskimi Uczestników/czek) dla 1 Uczestnika Projektu; min. 130h
b) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i ECDL (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, badaniami lekarskimi Uczestników/czek) dla 1 Uczestnika Projektu; min. 130h Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenia w ramach projektu “ Czas na staż – czas na pracę!”:
a) Pracownik magazynowy z obsługą kas fiskalnych i ECDL (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, badaniami lekarskimi Uczestników/czek) dla 1 Uczestnika Projektu; min. 130h
b) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i ECDL (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, badaniami lekarskimi Uczestników/czek) dla 1 Uczestnika Projektu; min. 130h Przedmiot zamówienia 1. Kompleksowa organizacja szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje/kompetencje 2 Uczestników/czek projektu1.
2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu “ Czas na staż – czas na pracę!”:
a) Pracownik magazynowy z obsługą kas fiskalnych i ECDL (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, badaniami lekarskimi Uczestników/czek) dla 1 Uczestnika Projektu; min. 130h
b) Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i ECDL (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, badaniami lekarskimi Uczestników/czek) dla 1 Uczestnika Projektu; min. 130h
3. Szkolenia mają prowadzić do nabycia, podniesienia kompetencji zawodowych oraz muszą kończyć się egzaminem i uzyskaniem stosownego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kompetencje lub kwalifikacje.
4. Szkolenie wraz z egzaminem muszą być odpowiednio udokumentowane.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, w ramach którego Wykonawca zapewnia:
a) odpowiednio przygotowaną kadrę trenerską i instruktorską do przeprowadzenia części teoretycznej i praktycznej szkolenia,
b) odpowiednie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami prowadzące do zaspokojenia specjalistycznych potrzeb,
c) opracowanie programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych i ankiet,
d) pokrycie kosztów przystąpienia do egzaminu Uczestnikowi Projektu,
e) badania lekarza medycyny pracy w kierunku braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu, w tym pracy przy komputerze,
f) pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW
g) przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych,
h) zapewnienie Uczestnikowi/czce przystąpienie do egzaminu,
i) wydanie Uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186) lub innego dokumentu/zaświadczenia potwierdzającego zdobyte kwalifikacje/kompetencje.
6. Kursy mają się odbyć w Białymstoku.
7. Wszelkie koszty związane z realizacją szkolenia mieszczą się w wynagrodzeniu ryczałtowym zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
8. Wykonawca w dniach w których liczba godzin zajęciowych przekroczy 4 godziny zapewni kursantom poczęstunek w formie przerwy kawowej (kawa/herbata/sok/woda słodkie i słone przekąski/owoce). Wykonawca w dniach w których liczba godzin zajęciowych przekroczy 6 godzin zapewni kursantom poczęstunek w formie przerwy kawowej (kawa/herbata/sok/woda słodkie i słone przekąski/owoce) i dania gorącego ( zupa drugie danie ) oraz napój. Koszt poczęstunku mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
9. Okres współpracy zostanie określony w umowie i zawierać się będzie w okresie od czerwca 2020 roku do lipca 2020 roku. Liczba dni szkoleniowych, szczegółowe terminy szkoleń, liczba uczestników, będą każdorazowo ustalane na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalanym z Zamawiającym (min. 5 dni przed danym szkoleniem).
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się