Zlecenie 7568130 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/ WSH/POWER_EFS/PPW_KN34/2020 1....

   
Zamówienie 7568130 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-03
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/ WSH/POWER_EFS/PPW_KN34/2020

1. Przedmiotem jest opracowanie, wykonanie i implementacja na platformie
Zamawiającego 1 kursu e-learningowego, na poziomie wykładów akademickich, który będzie stanowił przedmiot realizowany w ramach kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna przez studentów Wyższej Szkoły Humanitas. Cel zamówienia Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza zapytanie ofertowe dot. opracowania, wykonania i implementacji na platformie Zamawiającego 1 kursu e-learningowego na potrzeby projektu nr projektu „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas”, nr POWR.03.01.00-00-KN34/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zwanego dalej w treści Zapytania Ofertowego Projektem.
Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami. Przedmiot zamówienia IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem jest opracowanie, wykonanie i implementacja na platformie Zamawiającego 1 kursu e-learningowego, na poziomie wykładów akademickich, który będzie stanowił przedmiot realizowany w ramach kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna przez studentów Wyższej Szkoły Humanitas.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przygotowany zostanie następujący kurs:

Lp. Kierunek studiów Nazwa przedmiotu (kursu e-learningowego)
Kurs 1 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Pedagogika porównawcza

3. Kursy muszą obejmować i umożliwiać przyswojenie przez studentów zakres materiału dydaktycznego realizowanego w standardowym (wykład prowadzony w kontakcie bezpośrednim ze studentami) w czasie: 15 h zajęć dydaktycznych (każda godzina tj. 45min)
4. Zakres prac podzielony został na następujące etapy:
a) Etap I to opracowanie materiałów merytorycznych wraz z koncepcją metodologiczną danego kursu,
b) Etap II to opracowanie prototypu kursu wraz z prezentacją grafik,
c) Etap III to opracowanie szczegółowego scenariusza danego kursu,
d) Etap IV produkcja danego kursu oraz jego implementacja na platformie Moodle,
5. Treści merytoryczne muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej, spełniać wymagania jakościowe oraz wypełniać wymagania wynikające z przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz harmonogram prac został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
7. Kod CPV: 80420000-4 – Usługi e-learning

Szczegóły w załącznikach. Proszę zapoznać się ze wszystkimi załącznikami.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80420000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się