Zlecenie 7158988 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2019/UE dotyczące wyboru...

   
Zamówienie 7158988 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-14
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2019/UE dotyczące wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badań i ekspertyz niezbędnych do opracowania n
owych produktów

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac BR, zmierzających do opracowania kompletnego systemu elektronicznych etykiet wraz ze zintegrowanym zarządzeniem. Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac BR, zmierzających do opracowania kompletnego systemu elektronicznych etykiet wraz ze zintegrowanym zarządzeniem przez wyłonionego w niniejszym postępowaniu wykonawcę. Zamawiający po zakończeniu prac badawczych wdroży wyniki prac BR na rynek w postaci zintegrowanego systemu etykiet elektronicznych. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 2/11/2019/UE i załącznikach do niego.

Wersja skrócona (wyciąg):
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac BR, zmierzających do opracowania kompletnego systemu elektronicznych etykiet wraz ze zintegrowanym zarządzeniem. Firma po zakończeniu prac badawczych wdroży wyniki prac BR na rynek w postaci zintegrowanego systemu etykiet elektronicznych.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań i ekspertyz do opracowania nowych produktów:
- Etap 1 - Opracowanie szczegółowej architektury oraz komponentów układowych systemu, wybór elementów składowych, potwierdzenie analityczne i eksperymentalne krytycznych funkcji systemu etykiet elektronicznych

- Etap 2 - Konstrukcja i budowa prototypów elektronicznych sterowników, wyświetlaczy, modułu komunikacyjnego oraz dostępu do sieci, weryfikacja technologii w środowisku laboratoryjnym

- Etap. 3 - Prace nad oprogramowaniem dla prototypów urządzeń oraz systemu zarządzania etykietami, weryfikacja technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

- Etap 4 - Wykonanie serii prototypowej urządzeń, badania nad parametrami pracy (efektywność, jakość, użyteczność, parametry transmisji), korekty, demonstracja prototypu/podsystemu w symulowanych warunkach rzeczywistych

- Etap 5 - Wykonanie drugiej serii prototypowej urządzeń, opracowanie wskaźników jakościowych, testy integracji oprogramowania systemu zarządzania z API etykiet, demonstracja prototypu technologii w warunkach operacyjnych.


- Etap 6 - Pełna Integracja systemu etykiet ESL (API) z systemem zarządzania, dokonanie korekt oprogramowania systemu oraz urządzeń, sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych


KOD CPV:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
72210000-0 Usługi programowania pakietów oprogramowania
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się