Zlecenie 7607857 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M07ZO03.OWS dotyczące świadczenia...

   
Zamówienie 7607857 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-24
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M07ZO03.OWS dotyczące świadczenia usług specjalistycznego doradztwa prawnego dla Podmiotów Ekonomii Sp
ołecznej w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznego doradztwa prawnego w ilości średnio 300 godzin dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (dalej PES), w ramach zadania 6 w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba godzin doradztwa może ulec zmianie z uwagi na ewentualne rezygnacje lub zgłoszenie zapotrzebowania (/- 50%).

Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe nr 20M07ZO03.OWS. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot zamówienia, jakim jest świadczenie usług specjalistycznego doradztwa prawnego w ilości średnio 300 godzin dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (dalej PES), w ramach zadania 6 w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznego doradztwa prawnego w ilości średnio 300 godzin dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (dalej PES), w ramach zadania 6 w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba godzin doradztwa może ulec zmianie z uwagi na ewentualne rezygnacje lub zgłoszenie zapotrzebowania (/- 50%).

Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe nr 20M07ZO03.OWS.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża usługi prawne
kody CPV 79111000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się