Zlecenie 7607550 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M07ZO02.OWS dotyczące świadczenia...

   
Zamówienie 7607550 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-24
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M07ZO02.OWS dotyczące świadczenia usług marketingowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach pro
jektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług marketingowych poprzez opracowanie planu marketingowego (3 godziny doradztwa) oraz opracowanie i produkcję dopasowanego do niego zestawu materiałów promocyjnych dla 60 Podmiotów Ekonomii Społecznej (dalej PES) , w ramach zadania 6 w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba PES korzystających z usług marketingowych może ulec zmianie z uwagi na ewentualne rezygnacje lub zgłoszenia (/- 50%).

Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe nr 20M07ZO02.OWS. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot zamówienia, jakim jest świadczenie usług marketingowych poprzez opracowanie planu marketingowego (3 godziny doradztwa) oraz opracowanie i produkcję dopasowanego do niego zestawu materiałów promocyjnych dla 60 Podmiotów Ekonomii Społecznej (dalej PES) , w ramach zadania 6 w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług marketingowych poprzez opracowanie planu marketingowego (3 godziny doradztwa) oraz opracowanie i produkcję dopasowanego do niego zestawu materiałów promocyjnych dla 60 Podmiotów Ekonomii Społecznej (dalej PES) , w ramach zadania 6 w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba PES korzystających z usług marketingowych może ulec zmianie z uwagi na ewentualne rezygnacje lub zgłoszenia (/- 50%).

Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego Zapytanie ofertowe nr 20M07ZO02.OWS.
branża Usługi reklamowe
podbranża akcje promocyjne
kody CPV 79342000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się