Zlecenie 7609311 - Zapytanie ofertowe nr 2020/ZO/10/OWP na zakup, dostawę i...

   
Zamówienie 7609311 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-26
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 2020/ZO/10/OWP na zakup, dostawę i montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła do przedszk
ola przy ul. Mehoffera, 33-103 Tarnów.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” z siedzibą przy ul. Mehoffera, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” z siedzibą przy ul. Mehoffera, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” z siedzibą przy ul. Mehoffera, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. Zamówienie jest współfinansowane z Funduszy Europejskich.
2. Szczegółowy zakres dostaw: wykaz oraz parametry opraw oświetleniowych i źródeł światła znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej.
3. Zamawiający wymaga, by na przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił min. 24 miesięcznej gwarancji i 24 miesięcznej rękojmi.
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 31000000, 31500000, 31524000, 31532000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się