Zlecenie 7482997 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWL/3.5 z dnia 15.05.2020 r. 1....

   
Analizuj Zamówienie 7482997 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-15
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPOWL/3.5 z dnia 15.05.2020 r.

1. Usługi HR w zakresie Stworzenia strategii zarządzania pracownikami
służące poprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa
2. Strategia rozwoju firmy stworzona przez analizę działań marketingowych - doradztwo w zakresie sprzedaży usług, marketingu oraz kreowania wizerunku marki.
3. Usługa doradcza z zakresu wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT
WYMAGANE DOŚWIADCZENIE PODMIOTÓW OD KTÓRYCH USŁUGI ZOSTANĄ NABYTE: minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych z zakresu HR udokumentowane referencjami z przeprowadzonych usług doradczych.

Informujemy, iż podana cena w formularzu ofertowym musi obejmować tylko podany w zapytaniu zakres usług. Pozostałe koszty jeśli, takie się pojawią, leżą po stronie oferenta (np. koszty dojazdu).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Cel zamówienia Zakup usług doradczych Przedmiot zamówienia 1. Usługi HR w zakresie Stworzenia strategii zarządzania pracownikami służące poprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa I) Usługa doradcza Stworzenia strategii zarządzania pracownikami (HR):
1. Analiza obecnej sytuacji w zakresie pracowników: sposoby wynagradzania, systemy premiowe, oceny pracowników, świadczeń dodatkowych,
2. Wypracowanie w trakcie usługi doradczej całościowego procesu rekrutacji nowych pracowników,
3. Opracowanie programu adaptacyjnego dla nowych pracowników,
4. Opracowanie testów kompetencyjnych, zastosowanie analizy psychometrycznej
5. Nauka narzędzi w celu skutecznego motywowania i zarządzania pracownikami - kary i nagrody, wyznaczanie celów, monitorowanie i rozliczanie pracownika,
6. Employer Branding i Personal Branding) - 1 szt. Łącznie 40 roboczogodzin
II. Przeprowadzenie gier szkoleniowych podnoszących kompetencje pracowników) - 1 szt. -4 dni warsztatów dla 2 grup ok. 15-20 osób = łącznie 8 dni,
III. Warsztaty dla zespołu w celu stworzenie standardów miejsca pracy, profesjonalnej obsługi klienta i właściwej komunikacji ze współpracownikami i klientami (Wykorzystanie narzędzi Design Thinking, Service Design) - 1 szt. Okres realizacji 8 dni,
IV. Coaching indywidualny dla właścicieli i managerów salonów - 1 szt. Przewidywany okres trwania 8h/m-c x dla każdej z 2 osób przez okres 12 miesięcy – jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest wykonanie tej usługi w krótszym okresie czasu, przy zachowaniu zakładanej liczby roboczogodzin, tj. 192 .
Efekt usługi doradczej: sporządzenie przez firmę doradczą sprawozdania podsumowującego, raportu końcowego lub opisu rezultatów z zakresu przeprowadzonej usługi doradczej.
2. Strategia rozwoju firmy stworzona przez analizę działań marketingowych - doradztwo w zakresie sprzedaży usług, marketingu oraz kreowania wizerunku marki. Zakres usługi doradczej z zakresu strategii rozwoju firmy
1. Analiza ogólna firmy - jej misja i wizja firmy, jej wartości.
2. Analiza oferowanych usług i klientów.
3. Analiza branży fryzjersko-kosmetycznej na rynku lokalnym oraz obecnie obowiązujących trendów rynkowych.
4. Badanie postrzegania marki na zewnątrz - klienci, osoby niezależne, konkurencja.
5. Analiza dotychczasowych wyników sprzedażowych i marżowości oferowanych usług.
6. Analiza dotychczasowych działań marketingowych i PR-owych.
7. Analiza rynku - określenie głównych konkurentów na rynku lokalnym.
8. Pozycja rynkowa firmy i cele biznesowe
a) Analiza SWOT przedsiębiorstwa oraz jego oferty handlowej
b) Analiza TOWS przedsiębiorstwa oraz jego oferty handlowej
c) Analiza 4P i MARKETING MIX
9. Rekomendowany model strategii rozwoju firmy. 10. Plan optymalizacji kosztów i podniesienia przychodów firmy.
11. Określenie grup docelowych klientów oraz dostosowanie do nich kanałów komunikacji marketingowej.
12. Prognoza trendów rynkowych mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju firmy.
13. Strategia sprzedażowa i marketingowa w szczegółach - plan rozwoju firmy.
Liczba roboczogodzin: 186
Efekt usługi doradczej: sporządzenie przez firmę doradczą sprawozdania podsumowującego, raportu końcowego lub opisu rezultatów z zakresu przeprowadzonej usługi doradczej w postaci Strategii rozwoju firmy.
3. Usługa doradcza z zakresu wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT W skład usług wchodzą
1.Analiza Potrzeb i oczekiwań (Zakres:- Analiza wymagań biznesowych - Analiza wymagań użytkowników - Audyt infrastruktury technicznej - Analiza dostępnych rozwiązań) - 1 szt.
2. Prace koncepcyjne dotyczące analizy obecnie stosowanych systemów informatycznych w firmie oraz rekomendowanych rozwiązań
3. Monitorowanie Wprowadzenia systemów informatycznych wspierających sprzedaż oraz optymalizujące pracę firmy
Liczba roboczogodzin: 330
Efekt usługi doradczej: sporządzenie przez firmę doradczą sprawozdania podsumowującego, raportu końcowego lub opisu rezultatów.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty, konsulting, doradztwo
kody CPV 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się