Zlecenie 7767046 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1na budowę hali produkcyjnej...

   
Zamówienie 7767046 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-21
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1na budowę hali produkcyjnej (młynowni)

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej – młyn
owni o powierzchni 815 m2 We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii, dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych , tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Zmiana wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych z zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów: a) Umowa (treść uzgodniona przez Zamawiającego i Oferenta, który wygrał niniejsze postepowanie ofertowe), b) Dokumentacja projektowa, przy uwzględnieniu zmian i uzupełnień dokonanych w trakcie realizacji, c) Oferta Oferenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Budowa hali produkcyjnej pod instalację wertykalnego młyna rolowo – misowego o powierzchni 815 m2: • Młynownia: o hala parterowa, min. wysokość wew. 1275 cm, o konstrukcja stalowa, o obudowa ścian: z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, mocowane do konstrukcji stalowej o bramy przemysłowe o wys. 450 cm, o odwodnienie dachu: system podciśnieniowy o hala doświetlona światłem naturalnym za pomocą świetlików dachowych o posadzka: betonowa, przemysłowa (min. 5t/m2) na powierzchni 280 m2, o fundamenty żelbetowe wraz z pracami ziemnymi (kompletne) oraz fundamenty uwzględniające charakterystykę linii technologicznej na powierzchni 280m2, • Część zasypu materiałów sypkich: o konstrukcja stalowa, min. wysokość wew. 1 250 cm, o obudowa ścian: do wys. 3,0 m żelbetowa, powyżej otwarta (brak ścian), o obudowa dachu: blacha trapezowa bez termoizolacji, o odwodnienie dachu: grawitacyjne - rynny i rury spustowe, o posadzka: plac manewrowy dla ruchu ciężkiego pokryty kostka betonową, o fundamenty żelbetowe wraz z pracami ziemnymi (kompletne). Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne instalacje sanitarne, grzewczo-wentylacyjne, gazowa, wod.-kan., kotłownia, elektryczne, sprężonego powietrza – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, jak również instalacje zewnętrzne.
branża Budowlana - obiekty
podbranża magazyny, zakłady produkcyjne
kody CPV 45213251
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się