Zlecenie 8637731 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/POIR/2022 Nabór ofert na wynajem...

   
Zamówienie 8637731 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-04
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/POIR/2022 Nabór ofert na wynajem serwerów do celów badawczych w ramach projektu pn. „Big Dots - glob
alna, wielowymiarowa bazy punktów zainteresowania na potrzeby platform AR” Realizacja prac BR w ramach projektu pt. „Big Dots - globalna, wielowymiarowa bazy punktów zainteresowania na potrzeby platform AR”. Prace zlecone w ramach zapytania ofertowe przyczynią się do stworzenia globalnej, wielowymiarowej bazy POI i udostępnienie tej bazy do potrzeb produkcji gier i aplikacji nowej generacji AR. Baza będzie cechowała się wysoką wiarygodnością, obejmowaniem wielu warstw danych oraz globalnym zasięgiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Serwer modelowy: - procesor 32 rdzenie (64 wątki), 3.0 GHz - lub wyżej - 128 GB DDR4 ECC lub więcej - 2 x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition lub więcej - 2 x 6 TB SATA Enterprise Hard Drive lub więcej - gwarantowana przepustowość co najmniej 1 Gbit/s- Port - 6 adresów publicznych IPv4 per serwer Przewidywana liczba serwerów: 60 szt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów wraz z rozwojem projektu. Zakładana moc i pamięć będzie proporcjonalna do zapotrzebowania do zbierania danych i obsługę algorytmów ML. Dodatkowe założenia do części związanej z wynajem serwerów na potrzeby realizacji badań przemysłowych: Wymagany jest system rozliczeń co najwyżej miesięcznych (“pay as you go”) - możliwość dodania lub odjęcia mocy serwerowej w miesięcznym terminie rozliczania, proporcjonalnie do wykorzystania. Dedykowany interfejs zarządzania typu KVM dostępny dla Zamawiającego. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych. Przez „ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery
kody CPV 48800000, 48820000, 72610000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8903856 2022-05-23
godz. 09:30
URZĄD MIASTA ZABRZE „Modernizacja infrastruktury sieciowej serwerowni Urzędu Miejskiego w Zabrzu” - zakup dofinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata C.D. w sekcji IX pozostałe info...
8854315 2022-05-23
godz. 10:00
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania Numer referencyjny: FH/ 03/ 04/ 22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, zgodnie z załącznikiem...
8896874 2022-05-23
godz. 17:00
GMINNY OŚRODEK KULTURY Gminny Ośrodek Kultury w Górznie, Rynek 14a, 87 – 320 Górzno zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę oraz montaż sprzętu oraz oprogramowania dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie w ra...
8895720 2022-05-24
godz. 09:30
URZĄD GMINY SŁUPCA Zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w Gminie Słupca C...
8909036 2022-05-25
godz. 10:00
INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA PAN dostawa sprzętu komputerowego dla IKiFP PAN Część 1: dostawa PC-tów, laptopów i akcesoriów komputerowych Część 2: rozbudowa sieci KAT-271-5/22
8898820 2022-05-25
godz. 12:00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PUSTKOWIE ŻURAWSKIM Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim
8904971 2022-05-27
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE Dostawa serwerów HCI wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostawa systemu backupu Część 1: Dostawa serwerów HCI wraz z niezbędnym oprogramowaniem Część 2: Dostawa systemu backupu ...
8896565 2022-06-06
godz. 10:30
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE dostawa stacji roboczej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-232/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-232/22 dostawa stacji roboczej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-232/22, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4....
8906883 2022-06-20
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU Zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów Numer referencyjny: ZW-I.272.26.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby re...
8910036 2022-06-20
godz. 11:55
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dostawa systemu do przechowywania danych oraz stacji graficznych do procesowania danych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemii Uniwersytetu War...