Zlecenie 7621392 - Zapytanie ofertowe nr 1/2020 Roboty budowlane- przebudowa...

   
Zamówienie 7621392 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 1/2020 Roboty budowlane- przebudowa istniejącej szkoły podstawowej na żłobek oraz przedszkole niepublicz
ne zlokalizowane w Starych Siołkowicach, przy ulicy Michała 2.

Każdy z Oferentów jest zobowiązany do zapoznania się z pełną treścią zapytania ofertowego, przestawionego w załącznikach.
Roboty budowlane- przebudowy istniejącej szkoły podstawowej na żłobek oraz przedszkole niepubliczne zlokalizowane w Starych Siołkowicach, przy ulicy Michała 2. Cel zamówienia Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na „Roboty budowlane- przebudowa istniejącej szkoły podstawowej na żłobek oraz przedszkole niepubliczne zlokalizowane w Starych Siołkowicach, przy ulicy
Michała 2”, prowadzonym w trybie „zapytania ofertowego” na podstawie obowiązującej u Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy w ramach projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami. Przedmiot zamówienia Roboty budowlane- przebudowy istniejącej szkoły podstawowej na żłobek oraz przedszkole niepubliczne zlokalizowane w Starych Siołkowicach, przy ulicy Michała 2.
Kody CPV:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej szkoły podstawowej na żłobek oraz przedszkole niepubliczne. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce budowlanej nr 1278. Budynek jest o trzech kondygnacjach naziemnych oraz częściowo podpiwniczony. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze, kotłownia olejowa oraz magazyn oleju opałowego. Parter i piętro przeznaczone będzie na pomieszczenia sal dla
dzieci gdzie na parterze znajdować się będą sale żłobkowe a na piętrze przedszkola. Na kondygnacjach tych znajdować się będą również pomieszczenia takie jak łazienki dla dzieci, personelu i rodziców, szatnia oraz pomieszczenia związane z wydawaniem posiłków. Poddasze budynku przeznaczone zostanie na pomieszczenia administracyjne oraz jako pomieszczenia socjalne dla pracowników. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu
rozbiórek istniejących ścian działowych, przejść w istniejących ścianach oraz nowych ścian działowych wydzielających nowe pomieszczenia i zmieniających układ istniejących pomieszczeń. Przebudowane zostaną również instalacje sanitarne, elektryczne oraz zainstalowany w całym budynku system sygnalizacji przeciwpożarowej. Budynek posiada dach wielospadowy o pochyleniu połaci ok. 43º kryty dachówką ceramiczną. Szerokość budynku od strony ulicy Michała wynosi 20,56m, długość 16,47m i 11,7m a wysokość od poziomu terenu 13,14m. Do budynku nie będą wykonywane żadne nowe przyłącza. Dojazd do obiektu będzie stanowił istniejący utwardzony teren a dojazd do działki odbywać się będzie z drogi publicznej poprzez istniejący zjazd drogowy z ulicy Michała. Przebudowa budynku prowadzona będzie w technologii murowanej i lekkiej GK.
Powierzchnia zabudowy - 305,0m2
Kubatura - 3080,0 m3
Uwaga: Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.

Pełny opis planowanych do wykonania robót budowlanych znajduje się w załączonym projekcie technicznym.
Prace budowlane będą nadzorowane przez Kierownika Budowy zatrudnionego przez Zamawiającego.

Jeden Oferent może złożyć jedną ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do zapytania. Nie ma możliwości dzielenie zamówienia, ani składania ofert częściowych.

Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał we własnym zakresie oględzin obiektu po wcześniejszym ustaleniu terminu z pełnomocnikiem Zamawiającego – Panem Damianem Gorazdowski, pod numerem telefonu 505 685 358.
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45214100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się