Zlecenie 7247579 - Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 20.12.2019 r. ...

   
Analizuj Zamówienie 7247579 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-20
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 20.12.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/dostawa następujących elementów pro
jektu, zgrupowanych w 8 zadań zakupowych (realizacja całego zakresu przewidzianego dla konkretnego zadania musi zostać zrealizowana w niżej określonych terminach):
1. Zakup infrastruktury sprzętowej do świadczenia usług - najpóźniej do 30.04.2020 r.:
a. Serwer do wirtualizacji - 2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach),
b. Macierz do wirtualizacji - 2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach),
c. Zestaw dyskowy NAS dyski twarde - 1 komplet.
2. Zakup infrastruktury sieciowej do świadczenia usług - najpóźniej do 30.04.2020 r.:
a. Switch iSCI (przełącznik sieciowy) -2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach),
b. Switch zarządzalny (przełącznik sieciowy) - 2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach),
c. Licencja na bazę danych.
3. Zakup infrastruktury bezpieczeństwa do świadczenia usług - najpóźniej do 30.04.2020 r.:
a. HSM (Sprzętowy moduł bezpieczeństwa) do wirtualizacji - 2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach),
b. UTM podstawowy i zapasowy - 2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach).
4. Zakup komponentów - licencje na oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług - najpóźniej do 31.08.2020 r.:
a. Licencja na oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa kryptograficznego,
b. Licencja na oprogramowanie służące do zbierania logów z systemów zewnętrznych,
c. Licencja na oprogramowanie do zarządzania dostępem i do audytowania zmian w logach systemów,
d. Licencja na oprogramowanie Data Leak Protection.
5. Zakup komponentów Centrum Usług Bezpieczeństwa I i II - najpóźniej do 31.12.2020 r.:
a. Licencja na oprogramowanie do świadczenia usługi I - bezpieczeństwo sprzętowe,
b. Licencja na oprogramowanie do świadczenia usługi II - bezpieczeństwo sieciowe.
6. Zakup komponentów Centrum Usług Bezpieczeństwa - III i IV - najpóźniej do 30.04.2021 r.:
a. Licencja na oprogramowanie do świadczenia usługi III - bezpieczeństwo fizyczne,
b. Licencja na oprogramowanie do świadczenia usług IV - moduł administracyjny.
7. Zakup infrastruktury umożliwiającej obsługę klientów usług - najpóźniej do 30.04.2021 r.:
a. Stanowisko operatora monitoringu - 3 komplety (laptop z systemem operacyjnym, stacja dokująca, dwa monitory, sprzętowy klucz bezpieczeństwa),
b. Stanowisko pracownika technicznego - 3 komplety (laptop, stacja dokująca, dwa monitory, sprzętowy klucz bezpieczeństwa),
c. Ściana monitoringu - 4 monitory (4 urządzenia o takich samych parametrach),
d. Kamery IP - 8 szt. (8 urządzeń o takich samych parametrach),
e. Licencja na oprogramowanie do backupu serwerów.
8. Zakup komponentów umożliwiających produkcję urządzeń Security Box - najpóźniej do 30.04.2021 r.:
I. Stanowisko nr 1 do produkcji/montażu Security Box:
a. Stacja inżynierska,
b. Biurko montażowe,
c. Stacja dokująca,
d. Monitory (2 szt.),
e. Stacja lutownicza.
II. Stanowisko nr 2 do produkcji/montażu Security Box:
a. Stacja inżynierska,
b. Biurko montażowe,
c. Stacja dokująca,
d. Monitory (2 szt.),
e. Drukarka 3D z oprogramowaniem.
III. Stanowisko nr 3 do produkcji/montażu Security Box:
a. Stacja inżynierska,
b. Biurko montażowe,
c. Stacja dokująca,
d. Monitory (2 szt.),
e. Ploter laserowy.


Ww. elementy mają zostać dostarczone na adres Zamawiającego:
Perceptus Sp. z o.o.
ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8,
66-002 Zielona Góra

Szczegółowe minimalne parametry dla poszczególnych elementów, wchodzących w skład zadań zakupowych wymienionych w pkt. 1-8 powyżej zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferent w celu otrzymania Załącznika nr 1 – Specyfikacja techniczno-funkcjonalna zobowiązany jest przesłać drogą mailową do Zamawiającego skan (lub dostarczyć oryginał) podpisanego Załącznika nr 3 – Zobowiązanie do zachowania poufności. Cel zamówienia Celem zamówienia jest usługa wykonania i dostawy oprogramowania oraz dostawy sprzętu teleinformatycznego umożliwiających realizację przez Perceptus Sp. z o. o. projektu „Wprowadzenie do oferty Perceptus Sp. z o.o. produktu i nowych usług z zakresu bezpieczeństwa IT jako efektu wdrożenia wyników prac BR”, . Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie/dostawa następujących elementów projektu, zgrupowanych w 8 zadań zakupowych (realizacja całego zakresu przewidzianego dla konkretnego zadania musi zostać zrealizowana w niżej określonych terminach):
1. Zakup infrastruktury sprzętowej do świadczenia usług - najpóźniej do 30.04.2020 r.:
a. Serwer do wirtualizacji - 2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach),
b. Macierz do wirtualizacji - 2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach),
c. Zestaw dyskowy NAS dyski twarde - 1 komplet.
2. Zakup infrastruktury sieciowej do świadczenia usług - najpóźniej do 30.04.2020 r.:
a. Switch iSCI (przełącznik sieciowy) -2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach),
b. Switch zarządzalny (przełącznik sieciowy) - 2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach),
c. Licencja na bazę danych.
3. Zakup infrastruktury bezpieczeństwa do świadczenia usług - najpóźniej do 30.04.2020 r.:
a. HSM (Sprzętowy moduł bezpieczeństwa) do wirtualizacji - 2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach),
b. UTM podstawowy i zapasowy - 2 szt. (2 urządzenia o takich samych parametrach).
4. Zakup komponentów - licencje na oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług - najpóźniej do 31.08.2020 r.:
a. Licencja na oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa kryptograficznego,
b. Licencja na oprogramowanie służące do zbierania logów z systemów zewnętrznych,
c. Licencja na oprogramowanie do zarządzania dostępem i do audytowania zmian w logach systemów,
d. Licencja na oprogramowanie Data Leak Protection.
5. Zakup komponentów Centrum Usług Bezpieczeństwa I i II - najpóźniej do 31.12.2020 r.:
a. Licencja na oprogramowanie do świadczenia usługi I - bezpieczeństwo sprzętowe,
b. Licencja na oprogramowanie do świadczenia usługi II - bezpieczeństwo sieciowe.
6. Zakup komponentów Centrum Usług Bezpieczeństwa - III i IV - najpóźniej do 30.04.2021 r.:
a. Licencja na oprogramowanie do świadczenia usługi III - bezpieczeństwo fizyczne,
b. Licencja na oprogramowanie do świadczenia usług IV - moduł administracyjny.
7. Zakup infrastruktury umożliwiającej obsługę klientów usług - najpóźniej do 30.04.2021 r.:
a. Stanowisko operatora monitoringu - 3 komplety (laptop z systemem operacyjnym, stacja dokująca, dwa monitory, sprzętowy klucz bezpieczeństwa),
b. Stanowisko pracownika technicznego - 3 komplety (laptop, stacja dokująca, dwa monitory, sprzętowy klucz bezpieczeństwa),
c. Ściana monitoringu - 4 monitory (4 urządzenia o takich samych parametrach),
d. Kamery IP - 8 szt. (8 urządzeń o takich samych parametrach),
e. Licencja na oprogramowanie do backupu serwerów.
8. Zakup komponentów umożliwiających produkcję urządzeń Security Box - najpóźniej do 30.04.2021 r.:
I. Stanowisko nr 1 do produkcji/montażu Security Box:
a. Stacja inżynierska,
b. Biurko montażowe,
c. Stacja dokująca,
d. Monitory (2 szt.),
e. Stacja lutownicza.
II. Stanowisko nr 2 do produkcji/montażu Security Box:
a. Stacja inżynierska,
b. Biurko montażowe,
c. Stacja dokująca,
d. Monitory (2 szt.),
e. Drukarka 3D z oprogramowaniem.
III. Stanowisko nr 3 do produkcji/montażu Security Box:
a. Stacja inżynierska,
b. Biurko montażowe,
c. Stacja dokująca,
d. Monitory (2 szt.),
e. Ploter laserowy.


Ww. elementy mają zostać dostarczone na adres Zamawiającego:
Perceptus Sp. z o.o.
ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 8,
66-002 Zielona Góra

Szczegółowe minimalne parametry dla poszczególnych elementów, wchodzących w skład zadań zakupowych wymienionych w pkt. 1-8 powyżej zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferent w celu otrzymania Załącznika nr 1 – Specyfikacja techniczno-funkcjonalna zobowiązany jest przesłać drogą mailową do Zamawiającego skan (lub dostarczyć oryginał) podpisanego Załącznika nr 3 – Zobowiązanie do zachowania poufności.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Wyposażenie wnętrz
podbranża komputery, serwery, części komputerowe, usługi informatyczne, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe, meble i akcesoria, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 30213100, 30231300, 30232100, 30232140, 30233100, 30233141, 30234000, 30237200, 32420000, 32424000, 35125300, 39151200, 42661000, 48000000, 48218000, 48312000, 48400000, 48420000, 48600000, 48610000, 48710000, 48730000, 48820000, 72000000, 72212210, 72260000, 72263000, 72268000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się