Zlecenie 7070625 - Zapytanie ofertowe nr. 12 - Maszyna do oklejania profili...

   
Analizuj Zamówienie 7070625 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-10-08
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr. 12 - Maszyna do oklejania profili (listew, ramek)

Przedmiotem zamówienia jest Maszyna do oklejania prof
ili (listew, ramek) wykorzystywany w ramach ciągu technologicznego w procesie produkcji drzwi płytowych o specyfikacji opisanej poniżej.
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na fabrycznie nową maszynę przeprowadzane jest w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE w ramach programu 3.2.1 Zmodyfikowane drzwi płytowe segmentu standard na dziś, jutro, pojutrze i długie lata
Postępowanie ofertowe, mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej prowadzone jest w trybie konkurencyjnym – konkursie ofert, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zm.) z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wymagania techniczne jakie posiadać musi zamawiana maszyna, zostały opisane w dalszej części ogłoszenia Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż maszyny do oklejania profili (listew, ramek).
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie.

Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu.
Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia powinien posiadać następujące cechy (właściwości).
Maszyna ma służyć do przelotowego oklejania profili z drewna i materiałów drewnopochodnych, papierem lub folią CPL, PVC z rolki, z zastosowaniem klejów termotopliwych, powinna posiadać następujące właściwości lub cechy;

Korpus o długości 6.500 mm, na 3 cokołach
Napęd główny 2,6 kW z kontrolowaną częstotliwością płynną regulacją prędkości
Osie transportowe, wykonane ze stali nierdzewnej
2 osie transportowe wyposażone w specjalne nie gumowane koła (odporne na wysoką temperaturę i pri-mer)
1 szybka regulacja rolek transportowych w celu szybkiego przezbrajania, bez użycia narzędzi
1 Parę szczotek czyszczących krawędzie elementów (lewa/prawa)
1 Górna szczotka czyszcząca 300 mm
4 Promienniki podczerwieni 1,5 kW każdy, dla ogrzewania oklejanych elementów
1 Boczne prowadnice z równoległą regulacją, dla skrócenia czasów ustawiania
1 Rozwijanie folii z kontrolą siły hamowania w sposób magnetyczny w zależności od średnicy rolki, dla utrzymania stałego naprężenia folii
1 Tuleja zaciskowa pneumatyczna Ø 150 mm oraz zderzak bazujący rolkę
Wytłaczarka ślimakowa do topienia kleju)
Pośredni zbiornik kleju z pompą dozującą dla dyszy szczelinowej
Pompa kleju serwosterowana ze zbiornikiem pośrednim dla systemu aplikacji dyszą szczelinową
Elektrycznie podgrzewany przewód (około 2,4 m) wraz z kontrolą temperatury
Kontrola dozowania ilości kleju podawanego do dyszy szczelinowej, z ekranem dotykowym
Aplikacja kleju za pomocą dyszy szczelinowej, płynna regulacja w zakresie 25 mm-310mm
Rolka dociskowa i prowadząca 310 mm
Strefa oklejania 4.000 mm z szybką zmianą sekcji dociskowych
Dwie dmuchawy gorącego powietrza wraz z dyszą i mocowaniem
Fotoelektryczna bariera osłona zapobiegająca wypadkom (lewa / prawa strona maszyny)
Elektryczna szafa sterownicza, wraz z ekranem dotykowym, 6 gniazd elektrycznych
Dokumentacja w języku użytkownika (polskim) CE
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się