Zlecenie 7206692 - Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019 z dnia 04.12.2019 r. na...

   
Zamówienie 7206692 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-04
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019 z dnia 04.12.2019 r. na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu przeciwciał do użyc
ia w teście immunochromatograficznym wykrywającym wirusa Schmallenberg

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu dostarczenie pary przeciwciał monoklonalnych do użycia w teście immunochromatograficznym służącym do wykrywania wirusa Schmallenberg u zwierząt. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Podwykonawcy, który wykona prace badawczo-rozwojowe wskazane w przedmiocie zamówienia.
Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, opis przedmiotu zamówienia został pozbawiony szczegółowych parametrów stanowiącymi przedmiot zamówienia. Uszczegółowienie opisu zostanie przesłane na wniosek Oferenta pod warunkiem uprzedniego zobowiązania się przez niego na piśmie do zachowania poufności przedstawionych informacji. Przedmiot zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy:
- 4 antygeny białkowe do immunizacji
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
- min. 2 przeciwciała monoklonalne w ilości 10 mg do użycia w teście immunochromatograficznym pozwalające na wykrycie wirusa Schmallenberg w materiale pobranym od zwierząt.
- szczegółowy raport z prac badawczych wykonanych w celu otrzymania ww. przeciwciał. Prace będą wykonywane zgodnie z harmonogramem prac i kamieniami milowymi projektu, które stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie złożonego przez Zamawiającego.
- stabilne linie hybrydoma do produkcji ww.przeciwciał
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się