Zlecenie 7169489 - Zapytanie ofertowe nr 10/2019 na realizację części prac...

   
Zamówienie 7169489 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-19
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 10/2019 na realizację części prac rozwojowych w projekcie, którego przedmiotem jest wypracowanie koncepc
ji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat

a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja części prac rozwojowych na stanowiskach badawczych, zgodnie z planowanym zakresem obowiązków, określonym w zał. nr II do niniejszego Zapytania ofertowego pn. Specyfikacja wymagań dla stanowiska badawczego. Przedmiotem prowadzonych prac rozwojowych w projekcie są prace w zakresie stosowalności mechanizmów przetwarzania strumieniowego oraz machine learning, zdefiniowania Kontekstowych Scenariuszy Użycia i na ich podstawie opracowania koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu, a także jego implementacja w prototypie systemu Avagat, opracowanie prototypu GUI Awareness Studio i aplikacji mobilnej.
b) W ramach realizacji zamówienia zostaną zlecone usługi w zakresie prac rozwojowych obejmujące: wykonywanie prac programistycznych i konfiguracyjnych zgodnie ze zdefiniowaną specyfikacją wg najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii środowisk oraz metodyki programowania, udział w pracach związanych z optymalizacją kodu oprogramowania pod kątem zmaksymalizowania efektywności działania prototypu systemu AVAGAT, implementację rozwiązania zgodnie z zadaną metodyką pod kierunkiem programisty i/lub architekta. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zlecenie realizacji części prac rozwojowych w projekcie pn. nazwą „Badania w zakresie modelowania i przetwarzania kontekstu z użyciem Machine Learning, wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat, w celu komercjalizacji modelu opartego na kontekście jako usłudze”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja części prac rozwojowych na stanowiskach badawczych, zgodnie z planowanym zakresem obowiązków, określonym w zał. nr II do niniejszego Zapytania ofertowego pn. Specyfikacja wymagań dla stanowiska badawczego. Przedmiotem prowadzonych prac rozwojowych w projekcie są prace w zakresie stosowalności mechanizmów przetwarzania strumieniowego oraz machine learning, zdefiniowania Kontekstowych Scenariuszy Użycia i na ich podstawie opracowania koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu, a także jego implementacja w prototypie systemu Avagat, opracowanie prototypu GUI Awareness Studio i aplikacji mobilnej.
W ramach realizacji zamówienia zostaną zlecone usługi w zakresie prac rozwojowych obejmujące: wykonywanie prac programistycznych i konfiguracyjnych zgodnie ze zdefiniowaną specyfikacją wg najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii środowisk oraz metodyki programowania, udział w pracach związanych z optymalizacją kodu oprogramowania pod kątem zmaksymalizowania efektywności działania prototypu systemu AVAGAT, implementację rozwiązania zgodnie z zadaną metodyką pod kierunkiem programisty i/lub architekta.
W ramach realizacji zamówienia zostaną zlecone na zasadzie podwykonawstwa, usługi w zakresie realizacji części prac rozwojowych dla osób planowanych do zaangażowania w projekcie na stanowiskach badawczych wskazanych w załączniku nr II do Zapytania ofertowego nr 10/2019 pn. Specyfikacja wymagań dla stanowiska badawczego.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się