Zlecenie 7484165 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/ZO/POWR.01.02.01-24-0192/18 ...

   
Analizuj Zamówienie 7484165 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-15
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/ZO/POWR.01.02.01-24-0192/18

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego
z zakresu: „Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pomoc kuchenna” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników/ uczestniczek (liczącej max 10 osób). Cel zamówienia Wybór Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje - w ramach projektu pt. „KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI” nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego z zakresu: „Pomoc opiekuna dziecięcego
w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pomoc kuchenna” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy uczestników/ uczestniczek (liczącej max 10 osób).

Charakterystyka uczestników:
Uczestnikami projektu „Katalog nowych możliwości” będą osoby bierne zawodowo, zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku 15 - 29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby NEET).
-------------------------------------------
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się