Zlecenie 6704438 - Zapytanie ofertowe nr 02/04/2019z dnia 15.04.2019 na...

   
Analizuj Zamówienie 6704438 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-04-15
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr 02/04/2019z dnia 15.04.2019 na wyposażenie (dostawę) budynku w niezbędne urządzenia i maszyny: tokarka c
nc ze skośnym łożem, ze sterowaniem w hali produkcyjno- magazynowej (HALA EPS) w ramach projektu pt. Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace BR

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : TOKARKA CNC ze skośnym łoże, ze sterowaniem (1SZT)-WYPOSAŻENIE WARSZTATU w hali produkcyjno- magazynowej

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne ( nie gorsze niż) pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych ( nie gorsze niż), eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę/Dostawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór dostawcy na wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny : TOKARKA CNC ze skośnym łożem, ze sterowaniem (1SZT)-WYPOSAŻENIE WARSZTATU w hali produkcyjno- magazynowej Przedmiot zamówienia Przedmiotem zapytania jest wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia i maszyny :
1. TOKARKA CNC ze skośnym łożem, ze sterowaniem (1SZT)
Wg poniższych wymagań technicznych, które muszą być równoważne bądź lepsze niż:
- max prędkość wrzeciona 5000 rpm
- wymiary (L:W:H): 3,41,851,8 m
- masa tokarki: 3200 kg
- sterowanie Siemens
- moment obrotowy: 112 N.m
- moc silnika wrzeciona: 7.5/11 kw
- prześwit wrzeciona: 74mm
- max średnica toczenia nad łożem: 520 mm
- max długość toczenia: 470 mm
- max średnica toczenia: 360 mm
- przejazd osi X/Y: 225/525 mm
- szybkość przesuwu osi X/Y:30m/min
- odległość między kłami: 694 mm
- zautomatyzowane ramię (HPMA) pomiarowe o wysokiej precyzji 6-12’’
- CE
- głowica narzędziowa na 12 narzędzi
- obsługa w języku angielskim/ polskim
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne ( nie gorsze niż) pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych ( nie gorsze niż) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę/Dostawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42620000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się