Zlecenie 7560843 - Zapytanie ofertowe na zakup form do produkcji napinacza...

   
Zamówienie 7560843 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-30
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na zakup form do produkcji napinacza ręcznego.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie form wtrysko
wych do produkcji elementów z tworzywa napinacza ręcznego zgodnie z załącznikiem nr 4, a w szczególności:
1. Korpus napinacza ręcznego strona lewa, objętość 130 cm3, materiał wypraski PA6 30% włókna.
2. Korpus napinacza ręcznego strona prawa, objętość 104 cm3, materiał wypraski PA6 30% włókna.
3. Dźwignia 2, objętość 92 cm3, materiał wypraski PA6 30% włókna.
4. Nosek, objętość 19 cm3, materiał wypraski PA6 30% włókna.


Akceptujemy propozycje wykonania form rodzinnych lub z wkładem wymiennym.

Ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ogranicza zakres opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantuje potencjalnym Wykonawcom udostępnienie wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, po zobowiązaniu się w formie pisemnej przez potencjalnego Wykonawcę do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji. Umowa o poufności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Podstawowe dane techniczne poszczególnych form zawierające wybrane oczekiwania i wymagania klienta stanowią załącznik nr 4 i 5 i są dostępne u Zamawiającego po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, stanowiącą załącznik nr 3 niniejszego Zapytania ofertowego.

Od oferenta oczekuje się zaproponowania technologii wtrysku i określenia szczegółowych parametrów form wtryskowych objętych przedmiotem zamówienia. Proponowane rozwiązania należy wprowadzić w tabele załącznika nr 4 i 5 wraz z wyceną wykonania za poszczególne formy wtryskowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Cel zamówienia Celem zamówienie jest zakup form do produkcji napinacza ręcznego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie form wtryskowych do produkcji elementów z tworzywa napinacza ręcznego zgodnie z załącznikiem nr 4, a w szczególności:
1. Korpus napinacza ręcznego strona lewa, objętość 130 cm3, materiał wypraski PA6 30% włókna.
2. Korpus napinacza ręcznego strona prawa, objętość 104 cm3, materiał wypraski PA6 30% włókna.
3. Dźwignia 2, objętość 92 cm3, materiał wypraski PA6 30% włókna.
4. Nosek, objętość 19 cm3, materiał wypraski PA6 30% włókna.


Akceptujemy propozycje wykonania form rodzinnych lub z wkładem wymiennym.

Ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ogranicza zakres opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie gwarantuje potencjalnym Wykonawcom udostępnienie wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, po zobowiązaniu się w formie pisemnej przez potencjalnego Wykonawcę do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji. Umowa o poufności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Podstawowe dane techniczne poszczególnych form zawierające wybrane oczekiwania i wymagania klienta stanowią załącznik nr 4 i 5 i są dostępne u Zamawiającego po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, stanowiącą załącznik nr 3 niniejszego Zapytania ofertowego.

Od oferenta oczekuje się zaproponowania technologii wtrysku i określenia szczegółowych parametrów form wtryskowych objętych przedmiotem zamówienia. Proponowane rozwiązania należy wprowadzić w tabele załącznika nr 4 i 5 wraz z wyceną wykonania za poszczególne formy wtryskowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 43415000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się