Zlecenie 7607947 - Zapytanie ofertowe na zakup elementów do wykonania...

   
Zamówienie 7607947 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-24
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na zakup elementów do wykonania prototypów w postaci serwonapędów (2 komplety) na potrzeby firmy Mikrostyk
S.A.

Przedmiotem wyceny jest zakup elementów do wykonania prototypów w postaci serwonapędów (2 komplety), na potrzeby firmy Mikrostyk S.A. w ramach projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem samokorygującej się prostowarki”, realizowanego w ramach w Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel zamówienia Przedmiotem wyceny jest zakup elementów do wykonania prototypów w postaci serwonapędów (2 komplety), na potrzeby firmy Mikrostyk S.A. w ramach projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem samokorygującej się prostowarki”, realizowanego w ramach w Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem wyceny jest zakup elementów do wykonania prototypów w postaci serwonapędów (2 komplety), na potrzeby firmy Mikrostyk S.A. w ramach projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem samokorygującej się prostowarki”, realizowanego w ramach w Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ma zawierać:

2 komplety - System napędowy z silnikiem Serwo 0,4 kW - składający się z:

A) Silnik serwo z zabudowanym enkoderem inkrementalnym, bez hamulca.
B) Przekształtnik dostosowany do silnika serwo, komunikacja PROFINET.
C) Komplet przewodów (długości 5m) do podłączenia silnika serwo .
parametry wartość jednostka
moc 0,4 kW
moment obrotowy 1,2 Nm
moment trzymający 1,2 Nm
zasilanie AC 200-240 V
maksymalna prędkość 3000 obr/min
rozdzielczość enkodera minimum 2500 kroków/obrót
sterowanie sieć ProfiNet (krok/kier)

3. Pozostałe informacje:

A) W cenie dostawy należy uwzględnić koszty transportu.
B) Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. Koszty transportu dostawy do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę i należy uwzględnić w cenie.
C) Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.
D) W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
E) Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
F) Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
G) Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności WE.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Automatyka przemysłowa
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 31000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się