Zlecenie 7471268 - Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji OZE Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 7471268 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-08
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji OZE

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją budy
nku firmy Łuksja zgodne z poniższym zakresem:

- Instalacja OZE o mocy 12,48 kWp,

Instalacja OZE o mocy zainstalowanej 12,48 kWp – 48 modułów, mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku zgodnie z projektem budowlanym, parametry minimalne paneli fotowoltaicznych:
• moc pojedynczego modułu min. 260 Wp,
• minimalna moc w ciągu pierwszego roku 97% mocy znamionowej
• roczny maksymalny spadek mocy 0,6 %
• moduły powinny być wykonane w technologii polikrystalicznej
• temperatura pracy modułu przy pracy znamionowej nie może być wyższa niż 46 stopni C,
• max temperatura robocza w zakresie od -40 do 85 stopni C,
• gwarancja producenta min. 25 lat, w tym 12 lat gwarancji na min. 89% sprawności nominalnej oraz 25 lat na min. 83% sprawności nominalnej (gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru)
• waga panelu nie większa niż 19 kg/szt.
• wytrzymałość na obciążenia mechaniczne: obciążenie wiatrem zbliżone do 4000 Pa, obciążenie śniegiem, lodem zbliżone do 5400 Pa (test zgodnie z normą IEC 61215 lub inną normą równoważną),
• obramowanie minimum aluminiowe, uszlachetnione np. anodowane,
• rok produkcji: nie starsze niż 2019 r.
• dokumenty takie jak: specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty potwierdzające wyżej wymienione parametry należy dołączyć do złożonej oferty

Parametry minimalne inwertera/falownika:
• wykonanie w technologii beztransformatorowej lub technologii równoważnej,
• praca w sieci 3 fazowej o napięciu 400 V,
• funkcja automatycznego przełączania pracy moduły/sieć,
• komunikacja poprzez WiFi, Bluetooth lub RS 485,
• stopień izolacji min. IP 65 lub inny stopień równoważny,
• maksymalna sprawność nie niższa niż 98%,
• moc inwertera/falownika dobrana w granicy 90-100% mocy modułów,
• graficzny wyświetlacz wskazujący dane operacyjne,
• gwarancja producenta na inwerter/falownik minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru,
• instrukcje w języku polskim,
• moc po stronie AC powinna być odpowiednia do mocy generatora fotowoltaicznego oraz zgodna z wymaganiami producenta

Do obowiązków Wykonawcy należy: wykonanie, uruchomienie instalacji OZE, oraz uwzględnienie wytycznych zawartych w projekcje budowlanym.

Dodatkowo Zamawiający wymaga by Wykonawca na swój koszt opracował projekt wykonawczy oraz uzyskał stosowne zezwolenia dopuszczające instalację do użytkowania.

UWAGA:
Wszystkie urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
W ramach wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest do złożenia specyfikacji technicznych, kart katalogowych, instrukcji lub innych dokumentów zawierających dane techniczne oferowanych urządzeń w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Prace w ramach w/w robót budowlanych są objęte prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym decyzją Starosty Łukowskiego nr 982/2016 z dnia 23.12.2016r.

Lokalizacja budynku: działki o nr ewidencyjnych: 8536/3, 8541, 8542 i 8543, obręb ewidencyjny Łuków 0003, miejscowość Łuków, ul. Staropijarska 3, gmina Łuków, woj. lubelskie.

Dokumentacja techniczna (projekt budowlany oraz audyt energetyczny) jest dostępna do wglądu dla zainteresowanych Wykonawców w siedzibie firmy w godzinach 8-14 w dni robocze w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia upływu terminu do składania ofert w ramach niniejszego postępowania lub może zostać przesłana drogą elektroniczną na prośbę Wykonawcy.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV:
45000000 - 7 – Roboty budowlane
45300000 - 0 – Roboty instalacyjne w budynkach
09332000 - 5 Instalacje słoneczne Cel zamówienia Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Działania 5.1. „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku firmy Łuksja zgodne z poniższym zakresem:

- Instalacja OZE o mocy 12,48 kWp,

Instalacja OZE o mocy zainstalowanej 12,48 kWp – 48 modułów, mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku zgodnie z projektem budowlanym, parametry minimalne paneli fotowoltaicznych:
• moc pojedynczego modułu min. 260 Wp,
• minimalna moc w ciągu pierwszego roku 97% mocy znamionowej
• roczny maksymalny spadek mocy 0,6 %
• moduły powinny być wykonane w technologii polikrystalicznej
• temperatura pracy modułu przy pracy znamionowej nie może być wyższa niż 46 stopni C,
• max temperatura robocza w zakresie od -40 do 85 stopni C,
• gwarancja producenta min. 25 lat, w tym 12 lat gwarancji na min. 89% sprawności nominalnej oraz 25 lat na min. 83% sprawności nominalnej (gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru)
• waga panelu nie większa niż 19 kg/szt.
• wytrzymałość na obciążenia mechaniczne: obciążenie wiatrem zbliżone do 4000 Pa, obciążenie śniegiem, lodem zbliżone do 5400 Pa (test zgodnie z normą IEC 61215 lub inną normą równoważną),
• obramowanie minimum aluminiowe, uszlachetnione np. anodowane,
• rok produkcji: nie starsze niż 2019 r.
• dokumenty takie jak: specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty potwierdzające wyżej wymienione parametry należy dołączyć do złożonej oferty

Parametry minimalne inwertera/falownika:
• wykonanie w technologii beztransformatorowej lub technologii równoważnej,
• praca w sieci 3 fazowej o napięciu 400 V,
• funkcja automatycznego przełączania pracy moduły/sieć,
• komunikacja poprzez WiFi, Bluetooth lub RS 485,
• stopień izolacji min. IP 65 lub inny stopień równoważny,
• maksymalna sprawność nie niższa niż 98%,
• moc inwertera/falownika dobrana w granicy 90-100% mocy modułów,
• graficzny wyświetlacz wskazujący dane operacyjne,
• gwarancja producenta na inwerter/falownik minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru,
• instrukcje w języku polskim,
• moc po stronie AC powinna być odpowiednia do mocy generatora fotowoltaicznego oraz zgodna z wymaganiami producenta

Do obowiązków Wykonawcy należy: wykonanie, uruchomienie instalacji OZE, oraz uwzględnienie wytycznych zawartych w projekcje budowlanym.

Dodatkowo Zamawiający wymaga by Wykonawca na swój koszt opracował projekt wykonawczy oraz uzyskał stosowne zezwolenia dopuszczające instalację do użytkowania.

UWAGA:
Wszystkie urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
W ramach wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest do złożenia specyfikacji technicznych, kart katalogowych, instrukcji lub innych dokumentów zawierających dane techniczne oferowanych urządzeń w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Prace w ramach w/w robót budowlanych są objęte prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym decyzją Starosty Łukowskiego nr 982/2016 z dnia 23.12.2016r.

Lokalizacja budynku: działki o nr ewidencyjnych: 8536/3, 8541, 8542 i 8543, obręb ewidencyjny Łuków 0003, miejscowość Łuków, ul. Staropijarska 3, gmina Łuków, woj. lubelskie.

Dokumentacja techniczna (projekt budowlany oraz audyt energetyczny) jest dostępna do wglądu dla zainteresowanych Wykonawców w siedzibie firmy w godzinach 8-14 w dni robocze w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia upływu terminu do składania ofert w ramach niniejszego postępowania lub może zostać przesłana drogą elektroniczną na prośbę Wykonawcy.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV:
45000000 - 7 – Roboty budowlane
45300000 - 0 – Roboty instalacyjne w budynkach
09332000 - 5 Instalacje słoneczne
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 45000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się