Zlecenie 7391252 - zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć...

   
Analizuj Zamówienie 7391252 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-18
przedmiot zlecenia
zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych w placówkach wychowan
ia przedszkolaka na terenie Gminy Potęgowo w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w ramach projektu pn. Akademia Przedszkolaka Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Potęgowo w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w ramach projektu Akademia Przedszkolaka Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020.
Przedmiot zamówienia składa się z 3 części. Cel zamówienia Celem przedmiotu zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców usługi przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Potęgowo w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w ramach projektu Akademia Przedszkolaka. Celem przedmiotu zamówienia jest wzrost kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych
1. zajęcia plastyczne - 66 zajęć,
2. zajęcia animacyjno-teatralne - 19 zajęć.
Przedmiot zamówienia składa się z 3 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozdziale II zapytania ofertowego.

Czas trwania jednych zajęć to 30 minut.
Okres realizacji zajęć: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021r.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego, na które może złożyć ofertę Wykonawca i na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega, iż w ramach całego projektu, jeden Wykonawca nie może złożyć oferty na więcej niż 3 części zamówienia.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się