Zlecenie 7211404 - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej...

   
Zamówienie 7211404 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-05
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej (badania emisyjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu p
t. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie usługi badawczej (badania emisyjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie usługi badawczej (badania emisyjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie usługi badawczej (badania emisyjne) na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Badania emisyjne

W Etapie 1 mają zostać wykonane następujące badania:
- Badania emisyjne: pył; substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny; HCl; FH; CO2; CO ; tlenki azotu; metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal; CdTl; Hg; SbArPbCrCoCuMnNiV
W etapie 1 mają zostać przeprowadzone:
- Badania emisyjne – 4 próbki

W Etapie 2 mają zostać wykonane następujące badania:
- Badania Emisyjne: pył; substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity C organiczny; chlorowodór; fluorowodór; dwutlenek siarki; CO ; tlenki azotu; metale ciężkie i ich zw. wyrażone jako metal; kadm tal;Hg; antymon arsen ołów chrom kobalt miedź mangan nikiel wanad; dioksyny i furany.
W etapie 2 mają zostać przeprowadzone:
- Badania emisyjne – 4 próbki

W Etapie 3 mają zostać wykonane następujące badania:
- Badania emisyjne: pył; substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny; chlorowodór; fluorowodór; dwutlenek siarki; tlenek węgla5); tlenki azotu; metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal; kadm tal; Hg; antymon arsen ołów chrom kobalt miedź mangan nikiel wanad; dioksyny i furany
W etapie 3 mają zostać przeprowadzone:
- Badania emisyjne – 10 próbek

W Etapie 4 mają zostać wykonane następujące badania:
- Badania emisyjne: pył; substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny; chlorowodór; fluorowodór; dwutlenek siarki; tlenek węgla5); tlenki azotu; metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal; kadm tal; rtęć; antymon arsen ołów chrom kobalt miedź mangan nikiel wanad
W etapie 4 mają zostać przeprowadzone:
- Badania emisyjne – 2 próbki


Informacje dodatkowe:
- Badania powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
- Wykonawca zapewni merytoryczne wsparcie oraz czynne uczestnictwo wykonawcy we wszystkich etapach.
- Wykonawca wykona bieżące analizy wyników badań oraz wyda opinię
- Pobór i odbiór próbek do badań odbywać się będzie w miejscu realizacji projektu.
- Wykonawca zagwarantuje współuczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji oraz przy wykonaniu DTR dla poszczególnych modułów i technologii.

Szczegółowy opis znajduje się w pkt. III zapytania ofertowego dołączonego do ogłoszenia.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73110000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się