Zlecenie 7485819 - Zapytanie ofertowe na kurs języka angielskiego dla 1...

   
Analizuj Zamówienie 7485819 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-18
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na kurs języka angielskiego dla 1 uczestnika w ramach projektu EFS

Szkolenie zawodowe dla 1 uczestnika Proj
ektu „Agencja Zatrudnienia Osób Młodych w Powiecie Olkuskim. Szkolenie musi być zrealizowane
w sposób zapewniający wysoką jakość kształcenia. Szkolenie musi być dostosowane do poziomu umiejętności oraz stanu wiedzy uczestników projektu.
Przewidywany termin realizacji szkolenia: lipiec 2020 – wrzesień 2020.
Szkolenie powinno rozpocząć się w lipcu 2020 jednak szczegółowa data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia zostanie ustalona z Instytucją szkoleniową po wyborze oferty.
Szkolenie musi zawierać część teoretyczną jak i praktyczną (rozmowy w języku angielskim).
Szkolenie musi trwać: 50 godzin zegarowych
Absolwent szkolenia musi otrzymać:
a) po pozytywnym ukończeniu szkolenia: ,,Kurs języka angielskiego”:
zaświadczenie o jego ukończeniu potwierdzające kompetencje i kwalifikacje uczestnika
b) po zdanym egzaminie zewnętrznym:
certyfikatem wydanym przez uprawioną Instytucję

Koszt szkolenia obejmuje: całkowity koszt szkolenia, ewentualny koszt badań lekarskich oraz koszt egzaminu zewnętrznego i wydania certyfikatu. Inne koszty powstałe w wyniku realizacji szkolenia pokrywa Wykonawca. Cel zamówienia Celem kursu jest opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B1 Intermediate, a także:
• zrozumienie głównych przesłań prostych tekstów na znane sobie tematy,
w tym dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego
• radzenie sobie z większością sytuacji zachodzących podczas podróży
w miejsca, w których używa się angielskiego
• tworzenie prostych i spójnych tekstów na tematy znane lub leżące we własnym obszarze zainteresowań
• opisywanie doświadczeń, wydarzeń pragnień i aspiracji a także przedstawianie swoich opinii i planów.
Po ukończonym kursie uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu języka angielskiego na poziomie B1. Uczestnik musi potrafić przeprowadzić rozmowę: w taksówce,
u lekarza, w hotelu (rezerwacja), na lotnisku, pytanie o drogę, wynajmowanie mieszkania, spotkanie znajomych, w restauracji, podczas wypadku. Uczestnik powinien rozumieć bardziej złożone wypowiedzi, komunikaty radiowe
i telewizyjne oraz krótkie opowiadania. Uczestnik powinien rozumieć teksty czytane: opis konkursu, reklama, list formalny, opis wycieczki, krótki artykuł, przepis kulinarny, wpis na blogu, prognoza pogody, zażalenie. Uczestnik powinien potrafić poprawnie opisać: wydarzenie mające miejsce w przeszłości, stworzyć krótką notatkę, historię, wypracowanie, ogłoszenie.
Uczestnik powinien znać i potrafić używać czasu gramatycznego Past Perfect.
Szkolenie musi zostać zakończone zewnętrznym egzaminem certyfikowanym potwierdzającym opanowanie danego poziomu języka angielskiego.

W przypadku niższego poziomu wyjściowego z j. angielskiego (po przeprowadzonym badaniu umiejętności uczestniczki), szkolenie powinno zostać przeprowadzone na niższym poziomie, tj. A2 (egzamin musi także być dostosowany do poziomu A2). Szkolenie musi być dostosowane do poziomu wiedzy uczestniczki.

Szkolenie musi zawierać część teoretyczną jak i praktyczną (rozmowy w języku angielskim). Przedmiot zamówienia Szkolenie zawodowe: Kurs języka angielskiego
Czas trwania: 50 godz. zegarowych
Absolwent szkolenia musi otrzymać:
a) po pozytywnym ukończeniu szkolenia: ,,Kurs języka angielskiego”:
zaświadczenie o jego ukończeniu potwierdzające kompetencje i kwalifikacje uczestnika
b) po zdanym egzaminie zewnętrznym:
certyfikatem wydanym przez uprawioną Instytucję

Koszt szkolenia obejmuje: całkowity koszt szkolenia, ewentualny koszt badań lekarskich oraz koszt egzaminu zewnętrznego i wydania certyfikatu. Inne koszty powstałe w wyniku realizacji szkolenia pokrywa Wykonawca.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy językowe
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się