Zlecenie 7501112 - Zapytanie ofertowe na dostawę elementów stalowych na...

   
Analizuj Zamówienie 7501112 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-26
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe na dostawę elementów stalowych na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo
rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stalowych na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stalowych na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów stalowych na potrzeby firmy FU-WI Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Prace badawczo – rozwojowe dotyczące opracowania rozwiązania w zakresie mineralizacji osadów ściekowych dla małych oczyszczalni do 5 000 i 10 000 RLM” w ramach Działania 1.1 Projekty BR przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część I - Blacha czarna:
a) 15 szt. arkuszy ~2000 x 1000 mm (2 m2), grubość ≠ 1 mm;
b) 3 szt. arkuszy ~1500 x 3000 mm (4,5 m2), grubość ≠ 2 mm;
c) 10 szt. arkuszy ~1500 x 3000 mm, grubość ≠ 3 mm;
d) 10 szt. arkuszy ~1500 x 3000 mm, grubość ≠ 4 mm;
e) 2 szt. arkuszy ~1500 x 3000 mm, grubość ≠ 6 mm;
f) 1 szt. arkuszu ~1500 x 3000 mm, grubość ≠ 8 mm;
g) 1 szt. arkuszu ~1500 x 3000 mm, grubość ≠ 10 mm;
Część II - Rury kwasoodporne H18:
a) Rura ½” 40 mb;
b) Rura 1” 500 mb;
c) Rura 1½” 100 mb;
d) Rura 2” 60 mb;
e) Rura 3” 50 mb;
f) Rura 4” 50 mb;
Część III - Blacha kwasoodporna H18:
a) 10 szt. arkuszy ~2000 x 1000 mm (2 m2), grubość ≠ 0,5 mm;
b) 10 szt. arkuszy ~2000 x 1000 mm, grubość ≠ 1 mm;
c) 10 szt. arkuszy ~2000 x 1000 mm, grubość ≠ 2 mm;
d) 10 szt. arkuszy ~2000 x 1000 mm, grubość ≠ 3 mm;
e) 2 szt. arkuszy ~2000 x 1000 mm, grubość ≠ 4 mm;

a) Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego obciążają Wykonawcę i należy uwzględnić w cenie.
b) Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.
c) W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
d) Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
e) Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
f) Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności CE.
branża Materiały budowlane i hutnicze
podbranża wyroby hutnicze
kody CPV 14600000, 14622000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się