Zlecenie 7609075 - Zapytanie ofertowe - Mieszarka do farszu Przedmiotem...

   
Zamówienie 7609075 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-24
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe - Mieszarka do farszu

Przedmiotem zamówienia jest mieszarka do farszu. Cel zamówienia Celem zamówienia je
st wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę mieszarki do farszu, w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacji podstawą wzrostu konkurencyjności FOODKREATOR Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7, wniosek numer RPLU.03.07.00-06-0343/16-00. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest mieszarka do farszu, o parametrach:
- pojemność min. 250 l,
- wsad min. 200 kg farszu,
- wykonana ze stali kwasoodpornej,
- misa stała,
- rozładunek poprzez otwarcie klapy zasuwowej znajdującej się w dolnej części misy mieszarki,
- praca wyładowcza z wózkami 200 l,
- wyposażona w dwa przeciwbieżne mieszadła łopatkowe, po 6 łopatek na każdym z mieszadeł,
- moc min. 2 kW.

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego.
2. Maksymalny wymagany czas reakcji serwisowej na przedmiot zamówienia to 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki drogą mailową do czasu przyjazdu serwisanta w celu usunięcia usterki.
3. Wszelkie przeglądy urządzenia, wymagane do utrzymania gwarancji, będą wykonywane nieodpłatnie przez Wykonawcę.
4. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia pod adresem: ul. Głowackiego 84, 24-170 Kurów.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu Zamawiającego.
7. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem przedmiotu zamówienia, są po stronie Oferenta.
branża Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża sprzęt gospodarstwa domowego
kody CPV 39312000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się