Zlecenie 7385412 - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu statywu z głowicą z...

   
Analizuj Zamówienie 7385412 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-13
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu statywu z głowicą z szybkozłączką w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładowania z
aktywnymi układami redukcji hałasu - ultracicha”

Zamówienie dotyczy projektu nr RPLD.01.02.02-10-0023/19-00 pn. „Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji hałasu - ultracicha” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel zamówienia Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Dostawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji hałasu - ultracicha” zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
branża Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 32351000, 38400000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się