Zlecenie 7380132 - ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu spektrofotometru w...

   
Analizuj Zamówienie 7380132 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-11
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu spektrofotometru w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych techn
ologii w transporcie elektrycznym”

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Cel zamówienia Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Dostawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 31700000, 38433210
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się