Zlecenie 7376208 - ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu przemysłowej...

   
Analizuj Zamówienie 7376208 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-10
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu przemysłowej przecinarki plazmowej w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwo
jowego nowych technologii w transporcie elektrycznym”

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Cel zamówienia Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Dostawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42611000, 42630000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się