Zlecenie 7509283 - ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu przekształtnika...

   
Analizuj Zamówienie 7509283 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-29
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu przekształtnika AC/DC w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów e
lektrycznych ”

Zamówienie dotyczy projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Cel zamówienia Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Dostawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 31700000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się