Zlecenie 7499953 - Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania i realizacji kursu/...

   
Analizuj Zamówienie 7499953 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-25
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania i realizacji kursu/ szkolenia zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym dla Uczestników pro
jektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II” w zakresie: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z załadunkiem” dla 2 osób - Uczestników Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursu/ szkolenia zawodowego wraz z egzaminem zewnętrznym w zakresie: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków
z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z załadunkiem” dla 2 osób - Uczestników Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II” Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu: „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z załadunkiem” dla 2 Uczestników Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II ” wraz z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie zorganizowania
i przeprowadzenia kursu zawodwego :
1.Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z załadunkiem, min. 39 godzin szkoleniowych w tym:
• min. 29 godzin zajęć teoretycznych
• min. 10 godzin zajęć praktycznych
wraz z egzaminem zewnętrznym (Urząd Dozoru Technicznego) – dla 2 Uczestników Projektu;

Istnieje możliwość dołączenia Uczestników projektu do otwartych grup szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę.

Walidacja/certyfikacja:
Kurs Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z załadunkiem – walidacja nastąpi za pomocą zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Miejsce realizacji szkolenia/kursu: zapewnia Wykonawca na terenie m. Gdańsk.

Wykonawca zobowiązany jest do:
a) opracowania programu i harmonogramu kursu/szkolenia;
b) prowadzenia zajęć teoretycznych wyłącznie w formie stacjonarnej;
c) pokrycia kosztów ubezpieczenia Uczestniczek/Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków od dnia rozpoczęcia kursu/szkolenia do dnia zakończenia kursu/szkolenia (koszty ubezpieczenia powinny być doliczone do ceny kursu/szkolenia i wliczone w cenę oferty);
d) przedłożenia Zamawiającemu programu i harmonogramu kursu/szkolenia w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia;
e) zapewnienia materiałów szkoleniowych (koszty materiałów szkoleniowych powinny być doliczone do ceny kursu/szkolenia i wliczone w cenę oferty)- o ile dotyczy;
f) wydania Uczestniczkom/Uczestnikom stosownych zaświadczeń o ukończeniu kursu/szkolenia;
g) ustalenia terminów i pokrycia kosztów egzaminów zewnętrznych dla wszystkich Uczestników kursu.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się