Zlecenie 7506680 - ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego...

   
Analizuj Zamówienie 7506680 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-28
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego pt. „Pomoc kuchenna” wraz z certyfikacją w ramach projektu „ZA
WODOWY IMPULS” nr RPDS.08.02.00-02-0069/18

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Pomoc kuchenna” oraz przeprowadzenie weryfikacji i walidacji efektów kształcenia w w/w zakresie dla 4 Uczestników projektu „ZAWODOWY IMPULS” nr RPDS.08.02.00-02-0069/18.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

Uczestnikami projektu są osoby po 30 roku życia zamieszkałe w województwie dolnośląskim pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z poniższych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia i/lub osoby długotrwale bezrobotne.
Projekt realizowany jest w okresie 1.05.2019 r. – 31.12.2020 r.
Szkolenie będące przedmiotem zamówienia wynika ze zdiagnozowanych w ramach Indywidualnego Planu Działania potrzeb szkoleniowych uczestników oraz zapotrzebowania na pracowników i kwalifikacje wśród dolnośląskich pracodawców. Cel zamówienia Wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Pomoc kuchenna” oraz przeprowadzenie weryfikacji i walidacji efektów kształcenia w w/w zakresie dla 4 Uczestników projektu „ZAWODOWY IMPULS” nr RPDS.08.02.00-02-0069/18.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się