Zlecenie 8880355 - Zapytanie o informację (RFI) - "Zakup podnośnika...

   
Zamówienie 8880355 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-04
przedmiot zlecenia
Zapytanie o informację (RFI) - Zakup podnośnika montażowego na pojeździe z napędem 6x6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia W
ęgla Brunatnego Turów Zamawiający, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., planuje zakup podnośnika montażowego na pojeździe z napędem 6x6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. W celu prawidłowego przygotowania postępowania zakupowego, w tym oszacowania jego wartości z dochowaniem należytej staranności, Zamawiający zwraca się z prośbą o udział w niniejszym Zapytaniu o informację, poprzez złożenie oferty budżetowej, zgodnej z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wypełnienie formularza cenowego. Należy zatem wypełnić załączony formularz opracowany w pliku EXCEL w zakresie wyżej sformułowanych zapytań, a także podanie cen jednostkowych netto we wskazanej przez siebie walucie [PLN/EUR] oraz wartości całkowitej pozycji Zamówienia w kwotach netto we wskazanej przez siebie walucie [PLN/EUR]. W przypadku problemów lub brakiem możliwości złożenia odpowiedzi przez platformę zakupową we wskazanym terminie, dopuszczalne jest złożenie odpowiedzi na adres e-mail wskazany w sekcji Organizator niniejszego ogłoszenia, zawierającej informację o możliwości zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi przez Wykonawcę, Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie ewentualnych powodów jej nieudzielenia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że: 1) złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na Zapytanie o informację danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, wartości szacunkowej zamówienia, warunków umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania; 2) niniejsze Zapytanie o informację nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu; 3) wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób a informacje uzyskane w RFI objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie pytania zawiązane z przedmiotowym zapytaniem należy kierować poprzez zakładkę Pytania i odpowiedzi elektronicznego formularza lub na adres e-mail: Daniel.Kaczalko@gkpge.pl Ponadto informacje o prowadzonych postępowaniach można również znaleźć na platformie https://oneplace.marketplanet.pl/ - platforma umożliwia rejestrację Wykonawców w Systemie zakupowym GK PGE oraz wyszukiwanie poszczególnych postępowań. W przypadku ewentualnych problemów z platformą zakupową należy kontaktować się telefonicznie pod numerem wsparcia Wykonawców tel. 22 257 22 25 lub drogą mailową e-mail: pge_wsparcie_dostawcow@marketplanet.pl
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8920197 2022-05-30
godz. 23:59
MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SP. Z O.O. Opracowanie i wdrożenie przez Multiprojekt Automatyka sp. z o.o. innowacyjnych modułowych inteligentnych robotów przystosowanych do Industry 4.0. Multimetr stacjonarny • Typ: Digital bench ...
8924367 2022-05-30
godz. 23:59
M SP. Z O.O. M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych. Okres realizacji zamówienia: - etap 1 prac B+R – czas wynajmu: 15 godzin w okresie od 01.06.2...
8888392 2022-05-31
godz. 12:00
PROTOR S.A Części do lokomotyw E181, TEM2, BR232, S200, 3E.
8872351 2022-05-31
godz. 23:59
CENTER-MEBEL SP. Z O.O. SP.K. Wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii produkcji półfabrykatów meblowych metodą bezpodkładowej, zautomatyzowanej i elastycznej obróbki skrawaniem Przedmiotem zamówienia jest nabycie wózk...
8890383 2022-06-08
godz. 23:59
ELION SP. Z O.O. Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych technologii recyklingu zużytych akumulatorów litowo-jonowych Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje dostawy elementów układu filtracji ro...
8893869 2022-06-09
godz. 23:59
GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB S.A. Wdrożenie na rynek nowego produktu, narzędzi i części do maszyn klasy SUPER WEAR RESISTANCE Współrzędnościowa maszyna pomiarowa – 1 szt. Specyfikacja/Minimalne parametry: - min. zakres pomi...
8909929 2022-06-20
godz. 23:59
MPOWER SP. Z O.O. Projekt „Moduł napędowy składający się z falownika, sterownika, przetwornic zasilających komponenty poboczne gotowy do współpracy z miękkimi źródłami energii typu wodorowe ogniwa paliwowe” ...
8917092 2022-06-20
godz. 23:59
SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O. Wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie elementów prefabrykowanych dla budownictwa Przedmiotem zamówie...
8920355 2022-06-28
godz. 10:00
URZĄD GMINY FIRLEJ Dostawa urządzeń komunalnych dla Gminy Firlej Numer referencyjny: BROK.271.11.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komunalnych dla Gminy Firlej. 1. Przedmiotem zamówienia jest d...
8922338 2022-06-30
godz. 16:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 50159797, 50160084 - ZAKUP CZĘŚCI ZAMIENNYCH SEMPELL / PENTAIR YARWAY Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań. Przedmiot zapytania ofertowe...