Zlecenie 7550314 - Zapytanie o informację (RFI): Zakup części do pomp wody...

   
Analizuj Zamówienie 7550314 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-24
przedmiot zlecenia
Zapytanie o informację (RFI): Zakup części do pomp wody zasilającej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Zama
wiający, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. planuje zakup części do pomp wody zasilającej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w zakładce Dokumenty zamówienia. W celu prawidłowego przygotowania postępowania zakupowego, Zamawiający zwraca się z prośbą o udział w niniejszym Zapytaniu o informację, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w sekcji Dodatkowe pozycje formularza elektronicznego formularza ofertowego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że: 1) złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na Zapytanie o informację danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia, wartości szacunkowej zamówienia, warunków umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania; 2) niniejsze Zapytanie o informację nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 18432 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu. Wszelkie pytania zawiązane z przedmiotowym zapytaniem należy kierować poprzez zakładkę Pytania i odpowiedzi elektronicznego formularza lub na adres e-mail wskazany w sekcji Organizator niniejszego ogłoszenia. Informacje o prowadzonym Zapytaniu o informację (RFI) można również znaleźć na platformie https://oneplace.marketplanet.pl/ - platforma umożliwia rejestrację Wykonawców w Systemie zakupowym GK PGE oraz wyszukiwanie poszczególnych postępowań. Na platformie (tak jak i na stronie www.pgegiek.pl) zamieszczane są ogłoszenia o postępowaniach zakupowych prowadzonych w trybie otwartym.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża materiały i urządzenia
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się