Zlecenie 8378984 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU...

   
Zamówienie 8378984 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-09-07
przedmiot zlecenia
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurencyjności CONSULTOR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizując na terenie województwa mazowieckiego projekt pn.: „Aktywizacja Twoją szansą!” na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi obejmującej przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych: 1. Magazynier ,120 godzin ,1 gr. x 12 osób
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się