Zlecenie 7479150 - Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie...

   
Analizuj Zamówienie 7479150 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-13
przedmiot zlecenia
Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań coachingowych dla 11 Uczestników Projektu. Łącz
nie 260 godzin indywidualnych spotkań coachingowych Znak sprawy: VI/ANC/2020

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców na przeprowadzenie 260 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 13 Uczestników Projektu „Aktywni na co dzień”. Miejsce realizacji zamówienia woj. lubelskie ze szczególnym wskazaniem powiatu chełmskiego.
Zamówienie realizowane będzie w częściach:
Cześć I – przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 2 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 2 osoby).
Cześć II – przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 2 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 2 osoby).
Cześć III – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby).
Cześć IV – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby)
Cześć V – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
na jedną lub kilka części zamówienia z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia kadry spełniającej warunki udziału w postępowaniu w ilości pozwalającej na realizację zamówienia zgodnie z jego specyfiką tj. min. 1 Job-Coach na 2/3 uczestników (w zależności od części zapytania ofertowego).
Uczestnikami spotykań będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, które biorą udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich Indywidualna Ścieżką Reintegracji.
Ilość godzin spotkań będzie ustalana indywidualnie dla każdego uczestnika. Zakłada się średnio 20 godz. na jednego Uczestnika/Uczestniczkę (śr. 2-8 godz./miesiąc/uczestnika - w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin w poszczególnych częściach realizacji usług w zależności od potrzeb indywidualnych uczestników.
Szczegółowy opis zamówienia w załączniku Zapytanie ofertowe Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór Wykonawców na przeprowadzenie 260 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 13 Uczestników Projektu „Aktywni na co dzień”. Miejsce realizacji zamówienia woj. lubelskie ze szczególnym wskazaniem powiatu chełmskiego.
Zamówienie realizowane będzie w częściach:
Cześć I – przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 2 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 2 osoby).
Cześć II – przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 2 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 2 osoby).
Cześć III – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby).
Cześć IV – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby)
Cześć V – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
na jedną lub kilka części zamówienia z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia kadry spełniającej warunki udziału w postępowaniu w ilości pozwalającej na realizację zamówienia zgodnie z jego specyfiką tj. min. 1 Job-Coach na 2/3 uczestników (w zależności od części zapytania ofertowego).
Uczestnikami spotykań będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, które biorą udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich Indywidualna Ścieżką Reintegracji.
Ilość godzin spotkań będzie ustalana indywidualnie dla każdego uczestnika. Zakłada się średnio 20 godz. na jednego Uczestnika/Uczestniczkę (śr. 2-8 godz./miesiąc/uczestnika - w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin w poszczególnych częściach realizacji usług w zależności od potrzeb indywidualnych uczestników.

Szczegółowy opis zamówienia w załączniku Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców na przeprowadzenie 260 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 13 Uczestników Projektu „Aktywni na co dzień”. Miejsce realizacji zamówienia woj. lubelskie ze szczególnym wskazaniem powiatu chełmskiego.
Zamówienie realizowane będzie w częściach:
Cześć I – przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 2 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 2 osoby).
Cześć II – przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 2 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 2 osoby).
Cześć III – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby).
Cześć IV – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby)
Cześć V – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych dla 3 Uczestników/Uczestniczek (śr. 20 godzin x 3 osoby).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
na jedną lub kilka części zamówienia z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia kadry spełniającej warunki udziału w postępowaniu w ilości pozwalającej na realizację zamówienia zgodnie z jego specyfiką tj. min. 1 Job-Coach na 2/3 uczestników (w zależności od części zapytania ofertowego).
Uczestnikami spotykań będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo, z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, które biorą udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich Indywidualna Ścieżką Reintegracji.
Ilość godzin spotkań będzie ustalana indywidualnie dla każdego uczestnika. Zakłada się średnio 20 godz. na jednego Uczestnika/Uczestniczkę (śr. 2-8 godz./miesiąc/uczestnika - w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników). Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin w poszczególnych częściach realizacji usług w zależności od potrzeb indywidualnych uczestników.
Szczegółowy opis zamówienia w załączniku Zapytanie ofertowe
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się