Przetarg 8273626 - Zaprojektowanie i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii...

   
Analizuj Zamówienie 8273626
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-07-16
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 w ramach projektu POIiŚ 5.1 – 10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka–Radom (LOT C,D,E) Numer referencyjny:
9090/IREZA1/10303/02941/21/P
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 w ramach projektu POIiŚ 5.1 – 10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka–Radom (LOT C,D,E), obejmującego dwa obszary LCS: tj. Warszawa Okęcie i Radom.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 w ramach projektu POIiŚ 5.1 – 10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka–Radom (LOT C,D,E), obejmującego dwa obszary LCS: tj. Warszawa Okęcie i Radom. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej, w tym: a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych; c) opracowanie projektu wykonawczego; d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; 2) robót budowlanych w zakresie zabudowy, integracji z systemem ERTMS/GSM-R, przeprowadzenia testów i uruchomienia systemu ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R.3); 3) przeprowadzenia procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym tom III niniejszej SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 161-425310 z dnia 2021-08-20:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/11/2021
Powinno być:
Data: 27/11/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 166-436182 z dnia 2021-08-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
Powinno być:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
a) Całkowita cena brutto – waga: 60%
b) Termin realizacji - waga 30%
c) Doświadczenie personelu Wykonawcy - waga 10%.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/11/2021
Powinno być:
Data: 18/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 179-467031 z dnia 2021-09-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/11/2021
Powinno być:
Data: 26/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 28/09/2021
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 186-484898 z dnia 2021-09-24:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/11/2021
Powinno być:
Data: 09/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 10:30
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża linie kolejowe, tramwajowe, organizacja ruchu drogowego, projekt linii kolejowej, tramwajowej
kody CPV 34942000, 45000000, 45200000, 45230000, 45231400, 45234000, 45234100, 45234115, 45300000, 71322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się