Przetarg 9012062 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:...

   
Analizuj Zamówienie 9012062 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-30
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa buspasa i ścieżki rowerowej na wybranych odcinkach ul. Jan
ka Wiśniewskiego w Gdyni”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac geodezyjnych oraz robót budowlanych dla zadania: „Budowa buspasa i ścieżki rowerowej na wybranych odcinkach ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni”.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje realizację następujących elementów:1. Zadanie 1: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji pozwoleń, zgłoszeń, postanowień niezbędnych do uzyskania odpowiednio decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub o pozwoleniu na budowę lub do zgłoszenia zamiaru wykonania robót, wraz z uzyskaniem odpowiedniej decyzji lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót dla: 1) budowy buspasa w ul. Janka Wiśniewskiego na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia 70 do ul. Energetyków,2) budowy buspasa ze ścieżką rowerową na odcinku od Placu Konstytucji do Węzła Ofiar Grudnia 70,3) budowy ścieżki rowerowej od Węzła Ofiar Grudnia 70 do stacji paliw Shell;2. Zadanie 2: wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji opisanej w pkt 1 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, a także odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień o zakończeniu robót we właściwym organie nadzoru budowlanego i przedłożenie Zamawiającemu uzyskanych pozwoleń lub dokumentów potwierdzających skuteczność złożenia zawiadomień; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie;3. Zadanie 3: pielęgnacja trawników w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego oraz pielęgnacja wykonanych przesadzeń i nasadzeń w okresie 3 lat od dnia odbioru końcowego.

EZP 45/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00273485/01 z dnia: 2022-07-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00009681/16/P
Po zmianie:
2022/BZP 00009681/17/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-26 10:00
Po zmianie:
2022-07-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-26 11:00
Po zmianie:
2022-07-28 11:00
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45100000, 45233000, 45233162, 71240000, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9040067 2022-08-30
godz. 11:00
URZĄD GMINY DOBRA Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie (proj.3) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Milenijnej w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra. Przebudowa polegać będzie na ...
9107183 2022-08-30
godz. 11:00
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU Wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji wskazanej części placu manewrowego i parkingu zlokalizowanego przy budynku przychodni ul. Siewna 2 w Białymstoku. Wykonanie robot...
9109190 2022-08-30
godz. 23:59
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Prace branży drogowej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i zieleni – budowa miejsc parkingowych wraz z kanalizacją opadową, oświetleniem, ogrodzeniem, monitoringiem...
9102412 2022-09-06
godz. 08:30
URZĄD GMINY TYMBARK Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja Rynku w Tymbarku polegająca na przebudowie płyty rynku, przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku sanitarno – gospodarczego oraz wiaty przys...
9097491 2022-09-07
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w m. Bartoszówek – prace projektowe. CPV 71320000-7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia NI.2720....
9041987 2022-09-09
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** ułożnie 230 m kw bruku Zlecę ułożenie 230 m kw kostki granitowej (17x17x17cm). Ze swojej strony mogę zapewnić noclegi, korytowanie oraz pełną organizację materiału. Grunt jest ba...
9049090 2022-09-13
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ułożenie kostki brukowej Zlecę ułożenie 120m kostki z materiałem.
9102786 2022-09-26
godz. 00:00
URZĄD GMINY ZAGRODNO Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, gm. Zagrodno
9087333 2022-09-30
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** WYKONANIE PODJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ Zlecę wykonanie podjazdu/placu z kostki brukowej, ok. 50-60m2. Dodatkowo do wykonania stopy fundamentowe pod garaż blaszak
9108025 2022-10-11
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Kostka Brukowa Zlecę położenie 100m2 kostki brukowej wraz z obrzeżami w Krzeszowicach.