Przetarg 8630791 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej...

   
Analizuj Zamówienie 8630791 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-29
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej nabudowie chodnika wul.Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie (...) o
raz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakres zamówienia obejmuje: 1. sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy,2. wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,3. sprawowanie nadzoru autorskiego.

ZP-PS.221.1.33.2021
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45112710, 45233200, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8666088 2022-02-07
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŻORY Remonty bieżące dróg, chodników, parkingów w Gminie Miejskiej Żory w 2022 r. Przedmiotem zamówienia są remonty bieżące dróg, chodników, parkingów (remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,...
8668917 2022-02-08
godz. 08:45
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY 1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich: DW551 w m. Kończewice, DW552 w m. Grębocin i DW569 w m. Dobrzejewice2. Objęte inwestycj...
8649717 2022-02-08
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA W WOLI Roboty ogólnobudowlane Remont chodnika przy budynku zlokalizowanym przy ul. Dębowa 10-12-14-16 w Woli W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO2
8671764 2022-02-09
godz. 09:00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RACIBORZU „Woda, motyle, wiatr – moja potrzeba wolności - wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy budynku MDK w Raciborzu przy ul. Stalm...
8670934 2022-02-09
godz. 10:20
STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH Utwardzenie poboczy drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Stobno - Będargowo. Przedmiotem zamówienia jest wyrównanie i utwardzenie istniejących, zdegradowanych. poboczy gruntowych wzdłuż dro...
8670708 2022-02-09
godz. 11:00
URZĄD GMINY GŁOWACZÓW Budowa dróg w Brzóza, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Józefów, Zieleniec, Studnie-Zieleniec, Jasieniec, Maciejowice, Studnie, Rogożek, Helenów”. Część 1: Część I : • Budowa dro...
8675007 2022-02-10
godz. 09:00
URZĄD GMINY CHEŁMIEC 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad wraz z budową chodnika, oświetlenia ulicznego i s...
8670263 2022-02-11
godz. 12:00
URZĄD GMINY STAROŹREBY Budowa drogi gminnej relacji Żochowo Stare - Karwowo Podgórne na terenie Gminy Staroźreby 1) roboty przygotowawcze,2) roboty rozbiórkowe,3) roboty ziemne,4) wykonanie przepustów rurowych po...
8671775 2022-02-17
godz. 09:00
URZĄD MIASTA CHOJNÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie....
8667369 2022-02-17
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY IWONICZ-ZDRÓJ Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Iwonicz i Iwonicz-Zdrój. Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Iwonicz i Iwonicz-Zdrój”.W r...