Zlecenie 8630933 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej...

   
Zamówienie 8630933 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-12-29
przedmiot zlecenia
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie po s
tronie osiedla Nowy Felin, na odcinku od Inkubatora Przedsiębiorczości do przystanku autobusowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie po stronie osiedla Nowy Felin, na odcinku od Inkubatora Przedsiębiorczości do przystanku autobusowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8670352 2022-02-07
godz. 12:00
GRUPA CEZ W POLSCE Wykonanie napraw nawierzchni asfaltowych dróg na terenie CEZ Chorzów.
8668656 2022-02-08
godz. 09:00
WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O. 05010 - Przebudowa ul. Legnickiej od Rybackiej do pl. JPII w celu wydzielenia drogi dla rowerów Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową p...
8660393 2022-02-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY MSTÓW Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małusy Małe- etap II; długość chodnika ze zjazdami L-526,50 mb.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:a) wykon...
8668689 2022-02-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie”. Przedsięwzięcie jest inwestycją drogową, obejmu...
8669542 2022-02-09
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Wyszogród 1. Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Wyszogród2. Opis Przedmiotu Zamówien...
8670708 2022-02-09
godz. 11:00
URZĄD GMINY GŁOWACZÓW Budowa dróg w Brzóza, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Józefów, Zieleniec, Studnie-Zieleniec, Jasieniec, Maciejowice, Studnie, Rogożek, Helenów”. Część 1: Część I : • Budowa dro...
8671773 2022-02-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CHEŁM Przebudowa Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego z wyłączeniem budowy budynku przy ul. Przechodniej oraz remont elewacji wejścia do Chełmskich Podziemi Kredowych Zakres zamówienia obejmuje za...
8669680 2022-02-11
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE 1.Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego" na drogach powiatowych nr: 1914R Czudec przez Rynek, 1917R Czudec – Wyżne, 1320R Cieszyna – Kamieni...
8670946 2022-02-11
godz. 09:30
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH „Kielecki Rower Miejski - zadanie I Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych” Al. Solidarności – od al. IX Wieków Kielc do al. 1000-lecia Państwa Polskiego 1. Przedmiotem zamówienia jest:Wyko...
8668419 2022-02-18
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY IWONICZ-ZDRÓJ Przedmiotem postępowania jest realizacja zamówienia pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Lubatówka i Lubatowa.W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zadania:Zadanie 1. P...