Przetarg 8524333 - „Zaprojektowanie i budowa okablowania strukturalnego...

   
Analizuj Zamówienie 8524333 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-10
przedmiot ogłoszenia
„Zaprojektowanie i budowa okablowania strukturalnego instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej nr 26 oraz w Szkole Podstaw
owej nr 44 w Białymstoku”

Część 1: Zaprojektowanie i budowa okablowania strukturalnego i elektrycznej dedykowanej instalacji zasilającej w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Radzymińskiej 11 w Białymstoku - Część I opisuje Załącznik nr 1.1 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w obiektach czynnych. Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zachowania ciszy oraz pracę zmianową.Zamawiający, zgodnie z zapisami Programów funkcjonalno-użytkowych, będzie wymagał od Wykonawcy udzielenia co najmniej 25-letniej gwarancji reasekurowanej przez producenta okablowania na system okablowania strukturalnego. Gwarancja ta jest niezależna od gwarancji na cały przedmiot zamówienia, określonej w umowie, punktowanej w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdz. XIX SWZ.

Część 2: Zaprojektowanie i budowa okablowania strukturalnego i elektrycznej dedykowanej instalacji zasilającej w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Rumiankowej 13 w Białymstoku - Część II opisuje Załącznik nr 1.2 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w obiektach czynnych. Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zachowania ciszy oraz pracę zmianową. Zamawiający, zgodnie z zapisami Programów funkcjonalno-użytkowych, będzie wymagał od Wykonawcy udzielenia co najmniej 25-letniej gwarancji reasekurowanej przez producenta okablowania na system okablowania strukturalnego. Gwarancja ta jest niezależna od gwarancji na cały przedmiot zamówienia, określonej w umowie, punktowanej w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdz. XIX SWZ.

CUI-VII.271.1.66.2021.AA
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Projektowanie
podbranża montaż sieci komputerowej, projekt w branży komputery
kody CPV 32410000, 45310000, 45314320, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: montaż sieci komputerowej , projekt w branży komputery

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8557750 2021-11-30
godz. 10:00
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zaprojektowanie, budowa i dostawa Platformy Wirtualnej Dydaktyki zgodnie z treścią zapytania 1 szt.
8499699 2021-12-01
godz. 13:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE Modernizacja i rozbudowa aktualnej infrastruktury sieciowej poprzez wymianę 24 oraz dokupienie 5 przełączników na modele min. 48 portowe obsługujące NAC, PoE+ SFP+ zgodnych z systemem zarząd...
8561055 2021-12-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Publiczny Internet w Gminie Konstancin-Jeziorna
8543744 2021-12-06
godz. 08:10
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokszta...
8543218 2021-12-06
godz. 10:00
SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci okablowania strukturalnego w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, ul. Jasna 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w z...
8482270 2021-12-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA KRAKÓW Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie w UM Krakowa zintegrowanego portalu Krakowskie Centrum Kontaktu - Elektroniczne Usługi Publiczne oraz świadczenie usługi asysty technicznej i konserwac...
8547385 2021-12-07
godz. 11:00
CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA Remont sieci LAN
8557720 2021-12-13
godz. 13:00
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU Zakup urządzeń sieciowych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. wraz z konfiguracją i wdrożeniem w Oddziałach Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
8559492 2021-12-22
godz. 11:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN - ETAP III Numer referencyjny: SzW/17/20...
8559499 2022-01-04
godz. 09:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO DOSTĘPU DO SIECI WIFI DO BUDYNKÓW UW Numer referencyjny: DZP-361/146/2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa systemu bezprzewodowego do...