Przetarg 8621129 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski –...

   
Analizuj Zamówienie 8621129 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-22
przedmiot ogłoszenia
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem
węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem; dł. ok. 12,430 km Numer referencyjny: O.LU.D-3.2410.4.2021.db
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej, drogi krajowej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, budowa dodatkowych jezdni, wykonanie pasów utwardzeń terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, istniejących rzek i rowów, urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych, ekranów przeciwolśnieniowych, infrastruktury związanej i NIEzwiązanej z drogą, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania ruchem, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej, drogi krajowej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, budowa dodatkowych jezdni, wykonanie pasów utwardzeń terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, istniejących rzek i rowów, urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych, ekranów przeciwolśnieniowych, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania ruchem, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. Powyżej 5 350 000 EUR.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 015-031853 z dnia 2022-01-21:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 25/05/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 23/06/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/01/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 032-081159 z dnia 2022-02-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 23/06/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 21/07/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/03/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 052-134493 z dnia 2022-03-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 21/07/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 18/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/03/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 11:30
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty, projekt drogowy
kody CPV 45100000, 45110000, 45112000, 45200000, 45221000, 45221120, 45231000, 45233000, 45233120, 45233125, 45310000, 45340000, 71240000, 71320000, 71332000, 71350000, 71510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mosty, wiadukty , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8910671 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY STRYSZAWA Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Stryszawa:1) Część I przedmiotu zamówienia obejmuje:Modernizację drogi dojazdowej do...
8887075 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA SUWAŁKI Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich od ronda Zesłańców Sybiru do ronda bez nazwy w ul. Raczkowskiej wraz z NIEzbędną infrastrukturą Numer referencyjny: ZP.271.36.2022 1. P...
8910252 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY SOMONINO Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych odcinków dróg gminnych poprzez ułożenie masy asfaltowej”Zadanie 1. - Roboty drogowe w miejscowoś...
8906068 2022-06-02
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 polegająca na odnowie dywanikowej ul. Wrocławskiej w m. Lubsko na odc. od ul. Niepodległości do ul. Reja Przedmiotem zamówienia są: BRANZA DROGOWA:- rob...
8909023 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY WILGA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt. Remont drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w miejscowości Wilga w km 0+000 – 0+476. Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówien...
8909522 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY ULAN-MAJORAT Przebudowa infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów w Gminie Ulan-Majorat, w systemie zaprojektuj - wybuduj Celem inwestycji jest przebudowa dróg nr 102196L oraz nr 102194L na odcinkach o ...
8906991 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY GRABICA Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych i terenów stanowiących własność Gminy Grabica w miejscach wskazanych przez Zmawiającego na terenie Gminy Grabica Część 1: Część I – Wykonanie re...
8887219 2022-06-06
godz. 10:10
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu Numer referencyjny: ZDM.NE-3.333.17.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej d...
8909825 2022-06-07
godz. 09:00
URZĄD GMINY WILAMOWICE Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic – przebudowa Rynku w Wilamowicach. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa terenu Rynku w Wilamowic...
8910124 2022-06-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SKAWINA Wykonanie dokumentacji projektowej „ Przebudowa i rozbudowa ul. Krakowskiej w Skawinie" Numer referencyjny: ZP.271.4-3.IN.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej ...