Zlecenie 7482600 - Zakupy inwestycyjne : miernik rozpływu prądu MIERNIK...

   
Analizuj Zamówienie 7482600
źródło Internet
data publikacji 2020-05-15
przedmiot zlecenia
Zakupy inwestycyjne : miernik rozpływu prądu

MIERNIK ROZPŁYWU PRĄDU MRPZA-1110 Dostawa do magazynu: Sekcji Eksploatacji w O
polu ul. Struga 1 na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Do realizacji zamówienia, zastosowanie mają zapisy ujęte w Ogólnych Warunkach Udzielania Zamówień (OWUL), stanowiący załącznik nr 1 a do zamówienia. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2. Wartość złożonej oferty obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć n/w dokumenty: 1) Pełnomocnictwo do złożenia oferty 2) Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego. 3) Specyfikację wraz ze zdjęciem oferowanego produktu.
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się