Zlecenie 7743274 - Zakup zielników i malowanek (publikacji) w ramach...

   
Zamówienie 7743274 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-08
przedmiot zlecenia
Zakup zielników i malowanek (publikacji)
w ramach realizowanego projektu pt. Rozwój dziedzictwa przyrodniczego
i historycznego
na obszarze pogranicza polsko - słowackiego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
Oś priorytetowa Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
obszaru pogranicza
W ramach zamówienia zakupione zostaną:
1. Mój zielnik, oprawa miękka, ilość stron 64 - 80 szt.
2. Zielnik dla każdego. Praca zbiorowa, oprawa twarda- 80 szt.
3.Malowanka o tematyce przyrodniczej -120 szt., w tym:
11Żywa natura. Antystresowa kolorowanka dla dorosłych - 40 szt.
Kolorowa edukacja. Drzewa Polski- 40 szt.
Mały przyrodnik poznaje i koloruje. Drzewa- 20 szt.
Mały przyrodnik poznaje i koloruje. Kwiaty- 20 szt.
Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których
mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem,
że zagwarantują one realizacj ę robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na
budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać
Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się