Zlecenie 7559804 - Zakup wyposażenia laboratorium: urządzenie...

   
Zamówienie 7559804 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-29
przedmiot zlecenia
Zakup wyposażenia laboratorium: urządzenie sklejająco-formujące. Cel zamówienia Zakup linii testującej umożliwiającej nano
szenie dowolnego rodzaju kleju, zarówno na zimno jak i na gorąco, na materiały takie jak karton, mikrofala, materiały kaszerowane, itp. Aby można było efektywnie symulować różne warunki klejenie opakowań z jednym, dwoma, trzema (dno automatyczne), czterema i sześcioma punktami klejowymi wykonanych z tektury falistej lub tektury litej z różnego typu materiałami niezbędny jest zakup urządzenia umożliwiającego precyzyjne nałożenie kleju min. w 3 punktach równocześnie z precyzją umożliwiającą odtworzenie jej później w warunkach produkcyjnych. Urządzenie sklejająco-formujące powinno umożliwić przygotowania opakowania jednopunktowego (liniowe), dwupunktowego, trzypunktowego (dno automatyczne), czteropunktowego oraz sześciopunktowego. Przedmiot zamówienia Urządzenie sklejająco-formujące - minimalne parametry jakościowe linii:
1. możliwość klejenia tektury falistej: A, B, C, E
2. grubość materiału: tektura falista o grubości min. 1 mm – max. 10 mm
3. wymiary wykroju: długość: min. 300 mm, szerokość: min. 2400 - max. 2800 mm
4. możliwość nanoszenia kleju na zimno i na gorąco
5. możliwość klejenia krawędziowego, dolnego, dwustronnego i czterobocznego
6. regulowane podawanie kleju

Urządzenie powinno składać się z co najmniej następujących elementów:
1. sekcja podawania z podsysem
2. sekcja bocznego regulowania i bigowania zawierająca 2 zestawy kół poprawiających bigę
3. sekcja insertująca z systemem klejowym
4. sekcja dna automatycznego i zawijania kłaponów zawierająca dwa niezależne serwo napędy
5. sekcja klejenia wyposażona w min. 3 dysze lub pistolety oraz w min. 1 dolne koło klejowe
6. sekcja końcowego przełamywania i zamykania umożliwiająca pełne przełamanie do 180 st.
7. sekcja przekazu z niezależnym napędem wyposażona w system pompy podciśnienia i szyn przekazu
8. sekcja pasowania / docisku

Dodatkowe parametry insertownika:
- szerokość inserta: do 20 cm
- długość inserta: do 140 cm
- możliwość podawania równocześnie min. 4 insertów
- możliwość regulacji grubości inserta

Urządzenie powinno posiadać możliwość integracji z systemem informatycznym.
Dostawca urządzenie powinien zapewnić podstawowe szkolenie dla operatorów.

Podana w ofercie cena powinna zawierać transport do miejsca realizacji tj. Skawina, ul. Emila Fieldorfa Nila 7 oraz montaż urządzenia.

Wraz urządzeniem ma być dołączona pełna dokumentacja składająca się między innymi z:
- rysunków,
- schematów elektrycznych,
- dokumentacji techniczno-ruchowej,
- instrukcji obsługi,
- innych dokumentów wymaganych prawem do dopuszczenia do użytkowania,
- dokumentów potwierdzających zgodność z aktualnymi, odpowiednimi normami, dyrektywami i rozporządzeniami, spełnienie warunków BHP i PPOŻ, potwierdzającymi zgodność wykonania z odpowiednimi obowiązującymi dyrektywami oraz obowiązującymi normami i rozporządzeniami (znak CE i deklaracja zgodności).

Powyższa dokumentacja oraz opisy na maszynie powinny być w języku polskim.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się