Zlecenie 9958863 - Zakup wraz z dostawą 11 szt. lamp LED (kod CPV: 31521000-4)...

   
Zamówienie 9958863 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-22
przedmiot zlecenia
Zakup wraz z dostawą 11 szt. lamp LED (kod CPV: 31521000-4) wg specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Termin realizacji umowy (dostawa): do 25.10.2023 r. Oferta musi być złożona na jeden z poniższych sposobów: a) w formie elektronicznej na adres: aleksandra.adaszewska@italmetal.com b) w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja „utwórz ofertę” dostępna dla zalogowanych użytkowników). W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-02-0028/21 - Opracowanie i walidacja automatycznego systemu do nadzorowania narzędzi do formowania blachy na zimno w stacjach obróbki plastycznej
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 31521000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10629311 2024-06-24
godz. 07:00
Mazowieckie stycznik,przewód - RXP/37748/24
10609001 2024-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa pakietu akumulatorów do GSU’. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu akumulatorów do GSU 31434000-7 Akumulatory litowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znaj...
10632050 2024-06-24
godz. 12:00
Dolnośląskie DOSTAWA DŁAWNICA 1.676.1600.50 HSK M16X1,5 (5-10) HUMMEL Lokalizacja 59-101 Polkowice
10617001 2024-06-24
godz. 15:00
Podkarpackie Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego mobilnego napędzanego silnikiem diesla dla Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli
10634980 2024-06-25
godz. 09:00
Dolnośląskie KABEL UTP 5 KAT 4X2X0,5/RG-58 Lokalizacja 59-101 Polkowice
10623058 2024-06-28
godz. 14:00
Dolnośląskie KABEL EL XZTKMXPW 50X4X0,8MM2 Lokalizacja 59-101 Polkowice
10627425 2024-07-02
godz. 13:00
Dolnośląskie Wymiana głównych rozdzielnic elektrycznych oraz oświetlenia w piwnicy o napięcie 24V z dostawą materiałów i robotami towarzyszącymi na zasobach mieszkaniowych administracji Jedynka J...
10591073 2024-07-04
godz. 07:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów elektrycznych i baterii różnych.2. Zakres zamówienia został podzielony 6 części (zadania).3. Opis przedmiotu zamówienia oraz szcz...
10605353 2024-07-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Badania, pomiary serwis i konserwacja urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże. Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
10629251 2024-07-23
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarczyn w ramach projektu „Rozświetlamy Polskę”.Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Rządowego Funduszu P...