Przetarg 8674750 - Zakup usługi wsparcia serwisowego urządzeń...

   
Analizuj Zamówienie 8674750 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-26
przedmiot ogłoszenia
Zakup usługi wsparcia serwisowego urządzeń wielofunkcyjnych, działających w obrębie systemu wydruku centralnego oraz najem d
odatkowych urządzeń wielofunkcyjnych

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług, zwanych dalej „Usługami” w ramach, których Wykonawca:1) wynajmie Zamawiającemu urządzenia wielofunkcyjne, zwane „Sprzętem wynajmowanym”, których wykaz jest określony w Załączniku nr 1 do Umowy;2) zainstaluje w systemie wydruku centralnego Zamawiającego Sprzęt wynajmowany oraz urządzenia wielofunkcyjne Zamawiającego działające w dniu zawarcia Umowy w obrębie dodatkowego systemu wydruku centralnego Zamawiającego w zakresie urządzeń typu IV.Wykaz wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych Zamawiającego, działających w dniu zawarcia Umowy systemach wydruku centralnego Zamawiającego, jest określony w Załączniku nr 2 do Umowy i łącznie zwany jest dalej „Sprzętem Zamawiającego” (celem uniknięcia wątpliwości, Zamawiający wskazuje, że Sprzęt Zamawiającego w zakresie urządzeń typu I, II iIII działa w dniu zawarcia Umowy w systemie wydruku centralnego Zamawiającego, w którym ma zostać zainstalowany przez Wykonawcę Sprzęt wynajmowany oraz Sprzęt Zamawiającego w zakresie urządzeń typu IV);3) zapewni obsługę serwisową, zwaną „Obsługą serwisową”:a) Sprzętu wynajmowanego;b) Sprzętu Zamawiającego;c) oprogramowania komputerowego, działającego w ramach systemu wydruku centralnego Zamawiającego, zwanego „Systemem”, którego wykaz jest określony w Załączniku nr 3 do Umowy;4) udostępni i będzie utrzymywał portal elektroniczny służący do dokonywania zgłoszeń serwisowych, o których mowa w § 4 Umowy, zwany „Portalem zgłoszeniowym”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do SWZ - wzór umowy wraz z załącznikami.

BDGwzp/260/38/2021/bk


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00045712/01 z dnia: 2022-02-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-04 11:00
Po zmianie:
2022-02-09 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-04 11:15
Po zmianie:
2022-02-09 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-05
Po zmianie:
2022-03-10
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, serwis, naprawa
kody CPV 30232110, 48000000, 72591000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , serwis, naprawa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8898855 2022-05-23
godz. 09:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Część 1: część nr 1 – obejmuje w szczególności: dostawę pomocy dydaktycznych: drukarki 3D wra...
8899580 2022-05-23
godz. 10:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PPŁK PIL. MARIANA PISARKA Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie (III/2022) Część 1: Drukarka 3D z a...
8831759 2022-05-23
godz. 12:00
LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII Dostawa czterech macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i NIEzbędnymi licencjami - z podziałem na części Numer referencyjny: LCIT-AO-II-251.8.2022.MBU Przedmiotem zamówienia jest ...
8909620 2022-05-24
godz. 10:00
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla systemu antyspamowego Barracuda Email Security Gateway 400
8906973 2022-05-24
godz. 11:00
CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN Odnowienie rocznych kontraktów serwisowych do posiadanych przez użytkownika licencji IDL Przedmiotem zamówienia jest odnowienie rocznych kontraktów serwisowych do posiadanych przez Zamawiaj...
8907298 2022-05-25
godz. 00:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE Dostawa urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych na potrzeby GDDKiA O\Lublin i podległych mu jednostek terenowych. Część 2: Sprzęt peryferyjny, akcesoria komputerowe i części do kom...
8906052 2022-05-27
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY PRZEMKÓW Dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Część 1: dostawa stacji roboczych ( komputerów ) - 16 sztuk, komputerów przenośnych typu laptop - 4 s...
8875582 2022-05-27
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KIELCACH Dostawa wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Nr 2 ul. Jagiellońska 90 w Kielcach Numer referencyjny: 4/2022 Dostawa wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Nr 2 ul. Jagiellońska 90 w Kielca...
8887178 2022-06-06
godz. 11:00
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW Dostawa i wdrożenie rozwiązania typu Business Intelligence w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju Numer referencyjny: 14/BUSINESS INTELI...
8910166 2022-06-13
godz. 10:00
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE Świadczenie asysty technicznej dla posiadanego przez Urząd Dozoru Technicznego oprogramowania ORACLE, znak postępowania ZP-DI-52/21 Numer referencyjny: ZP-DI-52/21 Przedmiot zamówienia obejm...