Przetarg 7499147 - Zakup usług szkoleniowych w podziale na zadania w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 7499147 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-05-25
przedmiot ogłoszenia
Zakup usług szkoleniowych w podziale na zadania w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pod nazwą „Szkolenie z obsługi oprogramo
wania ArcGIS dla analityków kryminalnych” współfinansowanego przez UE Numer referencyjny: 45/BF/20/AP/FBW
Zadanie nr 1 – Zakup usługi szkoleniowej z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami (poziom zaawansowany) oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej1) Zadanie nr 1 – Zakup usługi szkoleniowej z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami (poziom zaawansowany) oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla uczestników szkolenia.2) Obiekt o kategorii minimum 3 gwiazdki, zgodnie z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2166), położony w obrębie miasta stołecznego Warszawy w odległości umożliwiającej dojazd komunikacją publiczną, w ciągu 30 minut do miejsca prowadzenia szkolenia w godz. 8.00–9.00 w dni powszednie– czas dojazdu oszacowany na podstawie rozkładu Zarządu Transportu Miejskiego Warszawa.3) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.4) Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 10 000,00 PLN zgodnie z rozdziałem IX ogłoszenia.
Zadanie nr 2 – Zakup usługi szkoleniowej z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami (poziom podstawowy) oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej1) Zadanie nr 2 – Zakup usługi szkoleniowej z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami (poziom podstawowy) oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla uczestników szkolenia.2) Obiekt o kategorii minimum 3 gwiazdki, zgodnie z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2166), położony w obrębie miasta stołecznego Warszawy w odległości umożliwiającej dojazd komunikacją publiczną, w ciągu 30 minut do miejsca prowadzenia szkolenia w godz. 8.00–9.00 w dni powszednie– czas dojazdu oszacowany na podstawie rozkładu Zarządu Transportu Miejskiego Warszawa.3) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.4) Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 2 000,00 PLN zgodnie z rozdziałem IX ogłoszenia.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy informatyczne
kody CPV 55120000, 55300000, 80533100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się