Przetarg 9944328 - Zakup usług pocztowych dla MSZ 1. Przedmiotem zamówienia...

   
Analizuj Zamówienie 9944328 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Zakup usług pocztowych dla MSZ

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie kra
jowym i zagranicznym, zwanych dalej „Usługami”, w zakresie:1) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, zwanych dalej „Przesyłkami”, do adresatów krajowych i zagranicznych, oraz zwrotu Zamawiającemu, do uzgodnionego przez umawiające się Strony (Zamawiającego i Wykonawcę) miejsca, przesyłek niedoręczonych adresatom po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia; 2) usług dodatkowych dotyczących obrotu krajowego i zagranicznego w zakresie:a) odbioru od Zamawiającego z uzgodnionego przez umawiające się Strony miejsca, uporządkowanych przesyłek pocztowych wraz z dokumentami nadawczymi i potwierdzaniu ich odbioru, a następnie zwracania Zamawiającemu, do uzgodnionego przez umawiające się Strony miejsca, jego egzemplarzy dokumentacji nadawczej po uzupełnieniu wymaganych zapisów,b) dostarczania Zamawiającemu, do uzgodnionego przez umawiające się Strony miejsca, zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek, po skutecznym ich doręczeniu,c) zapewnienia stałego monitorowania online realizacji usługi, umożliwiającego Zamawiającemu lokalizację przesyłek rejestrowanych w czasie rzeczywistym wg danych Wykonawcy (opartych o numer nadawczy przesyłki) bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tym związanych (usługa powinna być ogólnie dostępna dla Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu, oprogramowania i innych ograniczeń).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

BPZZ.270.039.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00411987/01 z dnia: 2023-09-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00128313/14/P
Po zmianie:
2023/BZP 00128313/16/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-26 11:00
Po zmianie:
2023-09-29 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-26 11:30
Po zmianie:
2023-09-29 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-25
Po zmianie:
2023-10-28


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00416466/01 z dnia: 2023-09-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-29 11:00
Po zmianie:
2023-10-04 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-29 11:30
Po zmianie:
2023-10-04 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-28
Po zmianie:
2023-11-02


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00425813/01 z dnia: 2023-10-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00128313/16/P
Po zmianie:
2023/BZP 00128313/18/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-04 11:00
Po zmianie:
2023-10-11 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-04 11:30
Po zmianie:
2023-10-11 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-02
Po zmianie:
2023-11-09


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00434713/01 z dnia: 2023-10-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-11 11:00
Po zmianie:
2023-10-16 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-11 11:30
Po zmianie:
2023-10-16 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-09
Po zmianie:
2023-11-14
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10093543 2023-11-28
godz. 15:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów świadczonych zgodnie z ustawą z dn...
10084764 2023-11-29
godz. 10:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W LESZNIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i ...
10101224 2023-11-29
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Doręczanie/odbiór przesyłek KEP, RD Katowice Doręczanie/odbiór przesyłek KEP obszary: Dąbrowa Górnicza obszar I rejony 1, 2; Dąbrowa Górnicza obszar II rejony 3, 5; Dąbrowa Górnicza obszar ...
10100172 2023-11-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Skierniewice usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Część 1: Usługi pocztowe w obrocie krajowym na terenie Miasta Skierniewice i powiatu skier...
10078687 2023-11-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZIELONKI Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym dla Urzędu Gminy Zielonki na okres 01.01.2024 – 31.12.2024 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:1.1. świadczenia powsz...
10100618 2023-11-30
godz. 11:00
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie miejskim, krajowym i zagranicznym dla potrzeb Centralnego Ośrodka Informatyki Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług kur...
10102492 2023-12-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIŁA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Piła i jednostek podległych w zakresie odbierania i nadawania przesyłek pocztowych, zw...
10093286 2023-12-01
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE LEGIONOWO SP. Z O.O. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyj...
10101680 2023-12-04
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi pocztowej Urzędowi Miejskie...
10097138 2023-12-04
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w 2024 roku”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1...